Ειδήσεις για: Δήμος Νέας Προποντίδας

Δήμος Νέας Προποντίδας
0
Εξέλιξη εργασιών έργου: »ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ”

Το έργο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και η συνολική δαπάνη του έργου (4.485.830,18 € χωρίς ΦΠΑ) χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους.…

Δήμος Νέας Προποντίδας
0
Εξέλιξη εργασιών του έργου: “Κατασκευή έργων συλλογής μεταφοράς λυμάτων Τ.Κ. Ν.Πλαγίων”.

Ο Δήμος Ν. Προποντίδας έχει ξεκινήσει την κατασκευή του έργου με τίτλο « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Τ.Κ.Ν.ΠΛΑΓΙΩΝ», αρχικού…

Δήμος Νέας Προποντίδας
0
Δευτέρα, 8 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί ο 13ος δωρεάν Εμβολιασμός Ανασφάλιστων Παιδιών στο Δήμο Ν. Προποντίδας.

Στα πλαίσια της συνεργασίας του Δήμου Ν. Προποντίδας με το πρόγραμμα «Εμβολιά-ζουμε: Παιδιά ανασφάλιστα, όχι απροστάτευτα» της κοινωφελούς μη κερδοσκοπικής…

1 2 3 25