ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (2011-13) ΚΑΙ ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (2013-18) ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑΣ Α. ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΥ

0

Αντιδημαρχία Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής
Αντιδήμαρχος: Βαμβακερός Αντώνιος
Απολογισμός Δράσεων 2011-2013

1) Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δομών & Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την καταπολέμηση της βίας
 Εγκεκριμένο έργο: Δημιουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο .
Το κέντρο στελεχώθηκε με 3 άτομα και ξεκίνησε τη λειτουργία του το Σεπτέμβριο του 2013
 Προϋπολογισμός: 300.000,00€

2) Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας:
Α. Πρόγραμμα Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013:
Βελτίωση των προοπτικών απασχόλησης μέσω της συνεργασίας, της εκπαίδευσης και της δικτύωσης
 Προϋπολογισμός: 368.670,00€
 Το έργο ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο του 2013, έπειτα και από την υλοποίηση εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης για την πράσινη επιχειρηματικότητα

Β. Πρόγραμμα Νοτιοανατολική Ευρώπη 2007-2013: 1 εγκεκριμένο έργο :
 Πολιτιστική κληρονομιά (κήπων και πάρκων) ως σημεία προώθησης του βιώσιμου τουρισμού
 προϋπολογισμός: 188.161,80€
Πραγματοποίηση Garden Festival το Μάιο του 2013 και πολυάριθμων εκπαιδευτικών εργαστηρίων στο Δήμο Αλεξανδρούπολης

Γ. Πρόγραμμα ENPI CBC MED: 1 εγκεκριμένο έργο :
 MARE NOSTRUM: Διευκόλυνση της διασυνοριακής διαχείρισης της λεκάνης της Μεσογείου, μέσω της μείωσης των νομικών και θεσμικών εμποδίων.
 Προϋπολογισμός: 213.830,63€ (90% ΕΤΠΑ, 10% Εθνικοί Πόροι)
 Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης συμμετείχε σε συνάντηση των εταίρων του προγράμματος, στην οποία καθορίστηκαν οι περιοχές που θα μελετηθούν για το πρόγραμμα

3) Πρόγραμμα LEADER:
 Έγκριση προτάσεων για την ανάδειξη και αξιοποίηση του ορεινού όγκου του Δήμου Αλεξανδρούπολης:
Α/Α ΔΡΑΣΗ & ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1 L322-2: Ανακαίνιση χώρου πρώην Δημοτικού Σχολείου στη Δημοτική Ενότητα Κίρκης 250.000,00€

2 L322-2: Ανακατασκευή πρώην Δημοτικού Σχολείου στον οικισμό Κοίλα της Δημοτικής Ενότητας Φερών 100.000,00€
3 L313-4: Προβολή ορεινών διαδρομών του Δήμου Αλεξανδρούπολης μέσω νέων τεχνολογιών 14.883,00€
4 L321-3: Προμήθεια Στολών και οργάνων για τη Φιλαρμονική του Δήμου Αλεξανδρούπολης 24.907,50€

4) Δια Βίου Μάθηση
Οργάνωση του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ), το οποίο υλοποίησε κατά τα έτη 2011-2013 περισσότερα από 200 εκπαιδευτικά/επιμορφωτικά προγράμματα σε συνεργασία με το ΙΝΕΔΙΒΙΜ, διάφορους φορείς και πλήθος εθελοντών, τα οποία παρακολούθησαν περισσότεροι από 5000 ενήλικες.

5) Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα
Το Πρόγραμμα Κοινωνικής Εργασίας ολοκληρώθηκε με επιτυχία, σε συνεργασία με το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού (σύνολο ωφελουμένων: 260 άτομα)

6) Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ – Δράση 3:Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες (ΤΟΠΕΚΟ):
 Εγκρίθηκε και υλοποιήθηκε το πρόγραμμα «Εύθραυστές Ανθρώπινες Μονάδες Νοτίου Έβρου», μέσα από τη συμμετοχή του Δήμου στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη Βορείου Έβρου
 Προϋπολογισμός δράσεων Δήμου Αλεξανδρούπολης : 15.432,20€
7) Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ –Δράση 7: Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης):
 Εγκρίθηκε και υλοποιήθηκε το πρόγραμμα «Τοπικό Σχέδιο για την απασχόληση στους Δήμους Αλεξανδρούπολης και Σαμοθράκης», μέσα από τη συμμετοχή του Δήμου στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΠΡΟ-ΩΘΗΣΗ
 Προϋπολογισμός δράσεων Δήμου Αλεξανδρούπολης : 10.261,10€

8) Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ –Δράση 7: Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης»:
 Εγκρίθηκε και υλοποιήθηκε το πρόγραμμα «Ολιστικό σχέδιο υποστήριξης νέων αγροτών και ανέργων», μέσα από τη συμμετοχή του Δήμου στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΡΟΜΒΟΣ
 Προϋπολογισμός δράσεων Δήμου Αλεξανδρούπολης : 23.428,50€

9) Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ –Δράση 7: Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης»:
 Εγκρίθηκε και υλοποιήθηκε το πρόγραμμα «Τοπική Πλατφόρμα για την Απασχόληση & την επιχειρηματικότητα νέων επιστημόνων ΤΕΙ/ΑΕΙ στην καινοτομία και την καινοτομική επιχειρηματικότητα», μέσα από τη συμμετοχή του Δήμου στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΙΝ.Ε.ΕΜ
 Προϋπολογισμός δράσεων Δήμου Αλεξανδρούπολης : 21.000,00€

10) Σύστημα Ποιότητας ISO
 Λήψη Πιστοποιητικού Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008 για τον:
“Προγραμματισμό, Ωρίμανση, Σχεδιασμό και Παρακολούθηση Υλοποίησης Συγχρηματοδοτούμενων Έργων”.

11) Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Αστική Ασφάλεια (EFUS)
 Συμμετοχή του Δήμου Αλεξανδρούπολης στιν ετήσιες Γενικές Συνέλευσεις του EFUS και διοργάνωσης εκδήλωσης στην Αλεξανδρούπολη, προκειμένου να συζητηθεί η δημιουργία εθνικού δικτύου για την Εθνική Ασφάλεια, με επικεφαλής το Δήμο Αλεξανδρούπολης
12) Προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες λειτουργίας των μονάδων ειδικής αγωγής του Δήμου Αλεξανδρούπολης καθώς και των τμημάτων ένταξης Αλεξανδρούπολης και Σαμοθράκης
 Προϋπολογισμός: 346.350,78€
 Χρηματοδότηση: ΠΕΠ ΑΜΘ
 Ολοκληρώθηκε η προμήθεια εξοπλισμού

Μοιρασου το.