Απομάκρυνση φερτών υλικών από το Φράγμα Ζωγράφου

0

Ολοκληρώθηκε ο καθαρισμός του φράγματος Ζωγράφου από φερτά υλικά που είχαν συσσωρευθεί. Το πρόβλημα των φερτών υλικών είναι το πλέον σοβαρό και σημαντικό πρόβλημα που σχετίζεται με την εκμετάλλευση των υδατικών πόρων, καθώς με το πέρασμα των χρόνων η συσσώρευση τους οδηγεί σε απώλεια μεγάλου μέρους του ωφέλιμου όγκου.

Με τον καθαρισμό επιτυγχάνεται η επαναφορά και πάλι του αρχικού όγκου, ώστε να μπορεί να συγκεντρωθεί νερό, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για άρδευση αλλά και θα βοηθήσει στον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα, ενώ επιπλέον αποφεύγονται τα πλημμυρικά φαινόμενα.

Μοιρασου το.