ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

0

Από το Πρακτικό 1/2019 δημόσιας τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ανατολικής Μάνης.
Στο Γύθειο έδρα του Δήμου Ανατολικής Μάνης , σήμερα την 15η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:30 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων, στον 1ο όροφο του κτιρίου του Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ επί της οδού Βασιλέως Παύλου στο Γύθειο Δήμου Ανατολικής Μάνης, ύστερα από την με αριθμό πρωτ: 468/14-1-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στο Δήμαρχο και σε καθένα από τους Δημοτικούς Συμβούλους και δημοσιεύθηκε στον Πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχιακού
Μεγάρου και στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με τα άρθρα 67 και 69 του Ν.3852/2010 και τα άρθρα 96 και 97 του Δ.Κ.Κ.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα τα 18 μέλη και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Μητσάκος Γεώργιος (Πρόεδρος)
2. Δρακουλάκου Ελένη
3. Εξαρχάκος Γεώργιος
4. Καπασούρης Αλέξανδρος
5. Καπασούρης-Σεψάκος Γεώργιος
6. Κοκοράκης Παναγιώτης
7. Κουμεντάκος Αντώνιος
8. Καρβούνης Δημήτριος
9. Λεβεντζώνης Νικόλαος
10.Λυροφώνη Γεωργία
11. Πατρικάκος Παναγιώτης
12. Ριφουνάς Δημήτριος
13. Τσιριγώτης Παναγιώτης
14.Χριστοδουλάκος Απόστολος
15.Αραπάκος Θεόδωρος
16.Λιγνός Νικόλαος
17.Συκουτρής Δημήτριος
18. Πατσάκος Πέτρος
1. Αναστασάκος Χρήστος
(Αντιπρόεδρος)
2. Αγριόδημας Μιχαήλ
3. Ανδρεϊκος Δημήτριος
4. Αθανασάκου Σταυρούλα
5. Κολοκοτρώνη Αικατερίνη
6. Μαλακοδήμος Νικόλαος-Παν/της
7. Σαμπατακάκης Παναγιώτης
8. Τζανετάκου Ελένη
9. Χριστοδουλάκος Θεόδωρος
(οι οποίοι απουσίασαν αν και νόμιμα κλήθηκαν).
Γουνελάς Νικόλαος, Βάθειας Αθανασάκος Παναγιώτης, Βαχού Θεοδωράκος Κυριάκος,Γέρμας Κατσάκου Ιωάννα, Δρυάλου Κουτράκος Ιωάννης, Δροσοπηγής Γρηγοράκος Γρηγόριος, Δρυμού Τζεφεράκος Γεώργιος, Έξω Νυμφίου Μαυροδάκος Παναγιώτης,Καρέας Τσαπατσάρης Δημήτριος, Καστάνιας Μπανάκος Ηλίας, Κελεφάς Μπεχράκη Φωτεινή, Καλυβίων Καράκος Παναγιώτης, Κρυονερίου Πιερρουτσάκος Τζανέτος, Κοκκίνων Λουρίων Σταρόγιαννης Ευάγγελος, Κοκκάλας Μπουραζάνης Γεώργιος, Κρήνης Βαβούλης Παν/της, Κούνου Μαριόλης Γεώργιος, Καρβελά Σεψάκος Ηλίας, Κοίτας Αλμυράντες Μιχαήλ, Λυγερέα Δημακάκος Χαρίλαος, Λάγιας Κούζηλος Κυριάκος, Μαραθέας Κοντάκος Παναγιώτης, Μυρσίνης Φλουσκάκος Ανδρέας, Νέου Οιτύλου Σκουλαρίκος Παναγιώτης, Νεοχωρίου Οικονομάκος Ανάργυρος, Μελιτίνης Σαραντάκος Παναγιώτης, Πύρριχου Σκάλκος Αθανάσιος, Παλαιόβρυσης Σκορίνης Ευάγγελος, Πετρίνας Βρουλίτη Αλεξία, Προσηλίου Μονεμβασίτης Λυκούργος, Σκουταρίου Μενενάκου Κωνσταντίνα, Σιδηροκάστρου Ανδρεάκος Δημήτριος, Σελεγουδίου Δασκαλάκης Κων/νος, Τσικαλιών Παναγάκος Μιχαήλ, Σκαμνακίου Μανιατάκος Σταύρος, Χωσιαρίου Δεμοιράκος Ιωάννης, οι οποίοι απουσίασαν αν και νόμιμα εκλήθησαν στην συνεδρίαση,
Στη συνεδρίαση εκλήθη και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Ανδρεάκος Πέτρος.
Παρευρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Άννα Κάτσαρη, αναπληρώτρια πρακτικογράφος, για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος μετά την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και είπε:
Στην παράγραφο 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 ορίζεται ότι:
«Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις η πρόσκληση αυτή μπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση το Συμβούλιο αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων»
Οι λόγοι που επιβάλλουν την εισαγωγή του θέματος στο Δ.Σ ως κατεπείγοντος είναι ο αιφνίδιος θάνατος του Σαράντου Καργάκου, Ιστορικού, Δάσκαλου του Ελληνισμού και εκλεκτού συμπατριώτης μας.
Στη συνέχεια κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει για το κατεπείγον της συνεδρίασης.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει τη συζήτηση του θέματος της ημερήσιας διάταξης με την διαδικασία του κατεπείγοντος.
Θέμα μόνο
Έκδοση ψηφίσματος με αφορμή το θάνατο του Σαράντου Καργάκου.
Αριθ. Απόφασης: 1/15-1-2019
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο λόγος στον κ. Δήμαρχο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ:Ο ιστορικός, φιλόλογος και δοκιμιογράφος κ. Σαράντος Ι. Καργάκος, γεννήθηκε το 1937 στο Γύθειο Λακωνίας. Στη διάρκεια του Εμφυλίου εγκαταστάθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε, εργαζόμενος από μαθητής, Κλασσική Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου είχε τρίτος εισαχθεί χωρίς να του δοθεί υποτροφία. Πρωταγωνίστησε στο φοιτητικό κίνημα των ετών 1961-1963. Εργάστηκε επί 35 έτη στα μεγαλύτερα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια των Αθηνών και στους μεγαλύτερους φροντιστηριακούς οργανισμούς, στους οποίους πάντα ήταν ιδρυτικό μέλος («Ηράκλειτος», «Αριστοτέλης»).
Από τα φοιτητικά χρόνια του άρχισε να αρθρογραφεί σε εφημερίδες και περιοδικά. Υπήρξε συνεργάτης περιοδικών και εφημερίδων. Είχε δημοσιεύσει 75 βιβλία.
Παρά τις δελεαστικές προτάσεις πού του έγιναν από πολιτικούς αρχηγούς να πολιτευθεί, αρνήθηκε την “αρένα” της πολιτικής και ακολούθησε την οδό της Μεγάλης Πολιτικής, πού γι’ αυτόν είναι η Διδασκαλία.
Αποσύρθηκε από τη φροντιστηριακή δραστηριότητα το 1983 και έκτοτε αφοσιώθηκε στην άσκηση του συγγραφικού και δημοσιογραφικού έργου, χωρίς να ζητήσει ποτέ να γίνει μέλος της ΕΣΗΕΑ. Ουδεμία σχέση έχει με φροντιστηριακούς ή σχολικούς οργανισμούς.
Ο Σαράντος Ἰ. Καργάκος είχε νυμφευθεί την Ιωάννα Δ. Κώττα, δικηγόρο και εκπαιδευτικό, με την οποία απέκτησαν δύο τέκνα: τον Γιάννη και τη Ρωξάνη.
Θεωρώ ότι σαν Δημοτικό Συμβούλιο, μετά το θλιβερό άγγελμα του αδόκητου θανάτου του επίλεκτου μέλους, εκλεκτού συμπατριώτη, ιστορικού και δάσκαλου του Ελληνισμού, Σαράντου Καργάκου, θα πρέπει να εκδώσουμε ψήφισμα, σχέδιο του οποίου θέτω υπόψη σας και σας καλώ να το εγκρίνετε.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου, το σχέδιο ψηφίσματος και τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010
Αποφασίζει Ομόφωνα
1. Να εκφράσει την βαθύτατη θλίψη του για τον αδόκητο θάνατο του Καργάκου Σαράντου, επίλεκτου μέλους, εκλεκτού συμπατριώτη, ιστορικού
και δάσκαλου του Ελληνισμού.
2. Να κυματίζει μεσίστια η σημαία στο Δημαρχιακό Μέγαρο στο Γύθειο, στην Αρεόπολη και στο Κέντρο Πολιτισμού Ανατολικής Μάνης.
3. Να εκφράσει τα ειλικρινή συλλυπητήρια στους συγγενείς του κοιμηθέντος.
4. Να παραστεί ο Δήμαρχος και αντιπροσωπεία του Δημοτικού Συμβουλίου στην εξόδιο ακολουθία και να ακολουθήσει την επικήδειο πομπή.
5. Να παραστεί το Σώμα Απόδοσης Τιμών του Δήμου Ανατ. Μάνης κατά την εξόδιο ακολουθία.
6. Να κατατεθεί στεφάνι εκ μέρους του Δήμου Ανατ. Μάνης.
7. Να αποσταλεί το παρόν ψήφισμα στην οικογένεια του εκλιπόντος και να δημοσιευθεί στον Τοπικό Ηλεκτρονικό και Έντυπο Τύπο και την ιστοσελίδα
του Δήμου.

Μοιρασου το.