Γυναικεία Κοινωνική Επιχειρηματικότητα στο Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη

0

Το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας (ΚΕ.Κ.Π.Α.Π.) του δήμου Πυλαίας Χορτιάτη συμμετείχε στη συνάντηση του ευρωπαϊκού προγράμματος “Lifelong Learning” με τίτλο “Social entrepreneurship as a women way to the active citizenship (S.E.W.A.C.)” που διεξήχθη το Φεβρουάριο στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε υπό το πνεύμα δημιουργίας κοινής διαπολιτισμικής νοοτροπίας στο θέμα της καλλιέργειας και προώθησης της γυναικείας κοινωνικής επιχειρηματικότητας για τους συμμετέχοντες διακρατικούς φορείς του προγράμματος. Στο πλαίσιο αυτό σχεδιάστηκε πρόγραμμα επιμόρφωσης, κοινό σε κάθε χώρα, που απευθύνεται στις γυναίκες των τοπικών κοινωνιών που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρουν για περαιτέρω πληροφόρηση πάνω σε γενικά και ειδικότερα ζητήματα που αφορούν στην Κοινωνική Οικονομία και στη σύσταση και λειτουργία Κοινωνικών Επιχειρήσεων.
Το πρόγραμμα εστιάζει στην ενημέρωση και στην εκπαίδευση των γυναικών, ιδίως όσων συγκαταλέγονται σε ευάλωτες ομάδες (άνεργες, αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών και ΑμεΑ), προκειμένου να εξοικειωθούν με τις έννοιες της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας, να ενισχυθεί η αυτοπεποίθησή τους ώστε να αναπτυχθούν πρωτοβουλίες γυναικείας ενεργού συμμετοχής σε αυτόν τον τομέα. Με τον τρόπο αυτό φιλοδοξεί να συμβάλει στον τρίτο τομέα παρέμβασης του σχεδίου δράσης για την Επιχειρηματικότητα 2020, που προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βασική προσέγγιση για την υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης, είναι, η ενδυνάμωση της κουλτούρας της επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη, η οποία μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από συνδυασμό δράσεων διαπολιτισμικής ανταλλαγής καλών πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών της.
Στη συνάντηση εκτός του ΚΕ.Κ.Π.Α.Π. συμμετείχαν επίσης οι διακρατικοί κοινωνικοί και εκπαιδευτικοί φορείς του προγράμματος από χώρες της Ε.Ε., όπως: Inncrea από την Πολωνία, Fundatia Ronald S. Lauder από τη Ρουμανία, DONNA Associazione Promozione από την Ιταλία, και VPI—Vpivisuomenes Pazangos Institutas από τη Λιθουανία
Όσον αφορά στον κύκλο επιμόρφωσης των γυναικών που θα πραγματοποιήσει ο δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη το μήνα Μάιο, θα διεξαχθούν εκπαιδευτικά εργαστήρια πάνω στις θεματικές ενότητες:
1. Η έννοια της Κοινωνικής Οικονομίας (Κ.Ο.) στην Ε.Ε.
2. Οι Κοινωνικές Επιχειρήσεις στην Ε.Ε.
3. Η Κοινωνική Επιχείρηση (Κ.Ε.) σε κάθε συμμετέχουσα χώρα
4. Η Σύσταση και Λειτουργία των Κ.Ε.
5. Η Οργάνωση και Διαχείριση των Κ.Ε.
6. Το Μάρκετινγκ των Κ.Ε.
7. Επιτόπου επισκέψεις σε Κοινωνικές Επιχειρήσεις της πόλης
Οι γυναίκες του δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη που επιθυμούν να ενταχθούν στο παραπάνω εκπαιδευτικό πρόγραμμα, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή με βάση τον τόπο κατοικίας τους στα παρακάτω τηλέφωνα:
Δημοτική Ενότητα Πανοράματος: 2310331093
Δημοτική Ενότητα Πυλαίας: 2310904747
Δημοτική Ενότητα Χορτιάτη: 2313302035

Μοιρασου το.