ΔΗΛΩΣΗ ΖΗΜΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ

0

Οι παραγωγοί που έχουν υποστεί ζημιές στην αγροτική και ζωική παραγωγή από την πυρκαγιά στις 19 έως 21 Μαΐου 2021, μπορούν να υποβάλουν δηλώσεις ζημιάς, εφόσον έχουν υποβάλει Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής έτους 2020 ή 2021.
Οι δηλώσεις ζημιάς υποβάλλονται στην ανταποκρίτρια του ΕΛΓΑ (Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής & Αλιείας, Σηλυμβρίας και 28ης Οκτωβρίου, Μέγαρα, 1ος όροφος), κατόπιν ραντεβού, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την Δευτέρα 7 Ιουνίου 2021.
Πληροφορίες παρέχονται στο τηλέφωνο 2296022318 και στο email. gaa@megara.gr .

Μοιρασου το.