ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

0

Οι εργασίες για την κατασκευή του Κλειστού Αθλητικού Κέντρου ολοκληρώθηκαν.
Όμως πριν από την ολοκλήρωση και τη Διοικητική Παραλαβή του έργου είχαν ολοκληρωθεί στις 5 Φεβρουαρίου 2015 οι εργασίες κατασκευής του Κλειστού από την ανάδοχο Εταιρεία «Α.Φ. Κοπανιτσάνος & ΣΙΑ Ο.Ε.». Αμέσως μετά οι υπηρεσίες του Δήμου Τήνου, προχώρησαν σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για τη λήψη του πιστοποιητικού πυρασφάλειας, το οποίο τελικά εκδόθηκε στις 6 Φεβρουαρίου 2015.
Έτσι φτάσαμε στις 12 Φεβρουαρίου όπου υπογράφηκε από την αρμόδια επιτροπή το Πρωτόκολλο για τη Διοικητική Παραλαβή και παραδόθηκε προς χρήση το Αθλητικό Κέντρο.
Ταυτόχρονα η Τεχνική Υπηρεσία παρέδωσε στο Δήμαρχο Τήνου την υπ’ αριθ. 4/2015 μελέτη «Παροχής Υπηρεσιών Φύλαξης Κλειστού Γυμναστηρίου Τήνου» και προχωράμε στις απαραίτητες διαδικασίες για την ανάθεση της υπηρεσίας.
Τέλος ο Κανονισμός Λειτουργίας του Κλειστού Αθλητικού Κέντρου, έχει συνταχθεί από τις υπηρεσίες του Δήμου Τήνου και θα κατατεθεί προς έγκριση στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο.
Ένα έργο πνοής για όλο το νησί και κυρίως για τους νέους μας, ολοκληρώθηκε.
Ένα έργο για το οποίο χρειάστηκαν να εργαστούν πολλοί, παραδίδεται σε λίγες μέρες προς χρήση.
Ελπίζουμε το έργο αυτό να σηματοδοτήσει την αρχή κι άλλων παρόμοιων έργων, προσφέροντας στη νεολαία μας ό, τι πραγματικά της αξίζει.

Μοιρασου το.