Διοργάνωση Infoday στην Λευκάδα του έργου InnoNets

0

Καινοτόμα Δίκτυα για τον Αγροδιατροφικό τομέα
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ INFODAYS
Κέρκυρα: 06 Ιουλίου 10:00 π.μ. – 11:00 π.μ.
Κεφαλληνία: 06 Ιουλίου 11:00 π.μ. – 12:00 π.μ.
Λευκάδα: 07 Ιουλίου 10:00 π.μ. – 11:00 π.μ.
Ζάκυνθος: 07 Ιουλίου 11:00 π.μ. – 12:00 π.μ.

Διοργάνωση infodays στο πλαίσιο του έργου:
Έργο: «Καινοτόμα Δίκτυα για τον Αγροδιατροφικό τομέα (Innovative Networks for the Agrifood sector), που υλοποιείται από το την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων στο πλαίσιο του προγράμματος ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG V/A ΕΛΛΑΔΑ- ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020

Λευκάδα: 07 Ιουλίου 10:00 π.μ. – 11:00 π.μ.
Παρακαλούμε να εγγραφείτε στο παρακάτω σύνδεσμο:
http://infodays.interreginnonets.eu/

ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ

Το έργο InnoNets προτείνει τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός δυναμικού διαπεριφερειακού συστήματος για την παροχή καινοτόμων υποστηρικτικών υπηρεσιών προς ΜΜΕ του αγροδιατροφικού τομέα της διασυνοριακής περιοχής. Στόχος της πράξης είναι η εγκατάσταση και λειτουργία Κέντρων Μεταφοράς Καινοτομίας για τον Αγροδιατροφικό Τομέα, που θα υποστηρίζουν της τοπικές ΜΜΕ αγροδιατροφής σε συμμόρφωση με τις πολιτικές και κατευθύνσεις της ΕΕ και ταυτόχρονα στην υιοθέτηση της καινοτομίας, μέσα από την προσπάθεια τους για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους.

Για την προσαρμογή των πολιτικών της ΕΕ στα δεδομένα της διασυνοριακής περιοχής, θα δημιουργηθούν Διασυνοριακά Θεματικά Εργαστήρια Μεταφοράς Γνώσης (Living Labs), που θα αποτελέσουν το κοινό πεδίο για συνεργασία μεταξύ των φορέων της τετραπλής έλικας (διοίκηση, επιχειρήσεις, ιδρύματα, εκπρόσωποι της κοινωνίας πολιτών). Η διασύνδεσης όλων των εμπλεκόμενων θα ενεργοποιήσει φορείς μέσα από μια διαδικασία αναζήτησης απαντήσεων σε σημαντικά θέματα που αφορούν τη βιώσιμη διαχείριση της τροφής και την εισαγωγή της καινοτομίας στις ΜΜΕ του αγροδιατροφικού τομέα.

Εταίροι του έργου, εκτός από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων που είναι ο Επικεφαλής Εταίρος, είναι το Εμπορικό Επιμελητήριο Κέρκυρας, η Περιφέρεια Απουλίας – Τμήμα Οικονομικής Ανάπτυξης, Καινοτομίας, Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Εργασίας με την τεχνική υποστήριξη της ARTI, του Πολυτεχνείου Μπάρι και περιφερειακή ένωση συνεταιρισμών και Mutua di Puglia (Ιταλία). Συνδεδεμένοι συνεργάτες είναι το Ελληνο-Ιταλικό Εμπορικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και το Πανεπιστήμιο Βασιλικάτα.

AGENDA/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Πρόγραμμα infoday – Λευκάδα
Infoday program – Lefkada
10:00 – 10:10 Εγγραφή συμμετεχόντων
Registration of participants
10:10 – 10:20 Χαιρετισμός
Δρ. Καποδίστριας Κωνσταντίνος,
Αντιπεριφερειάρχης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Opening speech and welcome
Dr Kapodistrias Konstantinos
Deputy Governor for E-Government & EU Programmes
10:20 – 10:30 Χαιρετισμός
Ανδρέας Κτενάς
Αντιπεριφερειαρχης ΠΕ Λευκάδας
Opening speech and welcome
Mr Andreas Ktenas
Deputy Governor of the Prefectural Unit of Lefkada
ΟΜΙΛΙΕΣ
10:30– 10:40 Παρουσίαση έργου «Innovative Networks for the Agri-food sector –Innonets»
Ομιλητής: κ Αναστάσιος Μάνος – Εκπρόσωπος της Ένωσης Εταιριών DOTSOFT AE – ΕPSILON DEVELOMENT – Ανάδοχος του έργου
Project presentation «Innovative Networks for the Agri-food sector –Innonets»
mr Manos Anastasios – Representative of the project consortium
10:40– 11:00 Παρουσίαση αποτελεσμάτων έργου – Πρωτογενή έρευνα στον τομέα της Αγροδιατροφής στην Περιφέρεια Ι.Ν.
Ομιλητής: Αντωνίου Γεώργιος – Περιβαλλοντολόγος (Επιστημονικός Συνεργάτης εταιρείας DOTSOFT AE)
Presentation of the results on the qualitative research (questionnaires) for the Agri-food sector
mr Manos Anastasios – Representative of the project consortium
11:00– 11:30 Ανοιχτή συζήτηση για το έργο
Συντονίστρια: Γουναρά Μαρία, Μέλος της ομάδας εμπειρογνωμόνων για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Epsilon Σύμβουλοι Ανάπτυξης
• Παρουσίαση Θεματικών για την προετοιμασία των Διασυνοριακών Θεματικών Εργαστηρίων – Workshops
• Εγγραφή στα Θεματικά Εργαστήρια – Workshops
• Ερωτήσεις
Open discussion about the project
Coordinator: ms Gounara Maria, Member of the team of experts for the Ionian Islands Region, Epsilon Development Consultants – member of the project consortium
• Presentation of Topics for the preparation of Cross-Border Thematic Laboratories – Workshops
• Registration in Thematic Laboratories – Workshops
• Questions

Μοιρασου το.