ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ VOUCHER

0

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ VOUCHER
ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ:
«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΚΑΙ
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ», ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021 – 2022

Οι ωφελούμενοι γονείς που έχουν εξασφαλίσει voucher από το ΕΣΠΑ και ενδιαφέρονται να εγγράψουν τα παιδιά τους στους Παιδικούς Σταθμούς του ΔΟΘ , μετά την ανακοίνωση των OριστικώνAποτελεσμάτων από την Ε.Ε.Τ.Α.Α ,θα πρέπει :
-Να εκτυπώσουν την «αξία τοποθέτησης» (voucher) για κάθε παιδί, από την ειδική εφαρμογή «οριστικά αποτελέσματα» της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (χρησιμοποιώντας τους κωδικούς ΤAXISNET) και από Τρίτη 24 Αυγούστου 2021 μέχρι και την Πέμπτη 2 Σεπτεμβρίου 2021 να την έχουν αποστείλει στοe-mail του Παιδικού Σταθμού:

paidstth@otenet.grγια την Οριστικοποίηση των εγγραφών των ωφελούμενων και την έκδοση της Σύμβασης .

-Να απευθυνθούν από Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου στην Δομή για πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά την εγγραφή του/των παιδιού/ών τους προσκομίζοντας τα απαραίτητα παραστατικά με την ταυτότητά τους.

Μοιρασου το.