ΕΔΣΝΑ: Επιστολή στα Υπουργεία Οικονομικών και Εσωτερικών για την καταβολή αντισταθμιστικών οφελών στο Δήμο Φυλής

0

Επιστολή στα Υπουργεία Οικονομικών και Εσωτερικών σχετικά με την καταβολή

των αντισταθμιστικών οφελών στο Δήμο Φυλής, σε βάρος του οποίου επιβλήθηκε

αναγκαστική κατάσχεση από το ελληνικό δημόσιο για πόσο που ξεπερνά τα 9 εκ. €,

απέστειλε σήμερα ο Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ και Περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Σγουρός.

Ο κ. Σγουρός ζητά από τα αρμόδια Υπουργεία να απαντήσουν άμεσα εάν μπορεί να

προχωρήσει η καταβολή αντισταθμιστικών από τον ΕΔΣΝΑ προς το δήμο καθώς παρά

την αρνητική δήλωση που έκανε ο ΕΔΣΝΑ, το ελληνικό δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα να

ασκήσει ένδικα μέσα κατά της δήλωσης αυτής.

Στην επιστολή αναφέρεται ότι ο ΕΔΣΝΑ κατανοεί τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο

Δήμος και ιδίως το προσωπικό και επιθυμεί την εξεύρεση λύσης υπό την προϋπόθεση

της απαρέγκλιτης τήρησης της νομιμότητας.

Το αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών θα πρέπει να εξετάσει λύσεις για την απρόσκοπτη

καταβολή της μισθοδοσίας του προσωπικού των ΟΤΑ που αντιμετωπίζουν σοβαρά

οικονομικά προβλήματα όπως ο Δήμος Φυλής.

Μοιρασου το.