Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

0

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, ΣΑΣ ΚΑΛΩ να προσέλθετε σε Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 28η Ιανουαρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στο παρακάτω θέμα της ημερησίας διατάξεως :

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Δήμου Τήνου, οικονομικού έτους 2015.

Μοιρασου το.