Εκδήλωση για μεταφορά τουριστικού μοντέλου από την Εύξεινη Πόλη στο δήμο Νέας Προποντίδας

0

Σεμινάριο “ConsumelessMED”
Το μοντέλο ConsumelessMED ως μέσο για την ενίσχυση του τουρισμού αειφόρου ανάπτυξης στα παράλια της Μεσογείο

Κλειστό Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών, Χαλκιδική, 16 Ιουλίου 2019
11.00 Εγγραφές
11.30 Χαιρετισμός
Εμμανουήλ Καρράς, Δήμαρχος Νέας Προποντίδας
11.40 Συνοπτική Παρουσίαση του ΕΟΕΣ Εύξεινη Πόλη
Γιώργος Παππούς, Γενικός Διευθυντής ΕΟΕΣ Εύξεινη Πόλη
11.50 «Η εμπειρία από την πιλοτική δράση του έργου στην περιοχή της Νάξου»
Φωτεινή – Άννα Γκοτζιά, Επιστημονική Συνεργάτης του δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για το
έργο ConsumelessMED
12.20 Παρουσίαση του μοντέλου ConsumelessMED
Ζωή Γκρουμούτη, Επιστημονική Συνεργάτης του ΕΟΕΣ Εύξεινη Πόλη για το έργο ConsumelessMED
13.00 Ερωτήσεις

Consumeless Med – Καταναλώνω λιγότερο στην Μεσόγειο
Την Τρίτη 16 Ιουλίου, ώρα 11.00 στο Κλειστό Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών, ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας Εύξεινη Πόλη σε συνεργασία με το Δήμο Νέας Προποντίδας παρουσιάζει στα Νέα Μουδανιά το μοντέλο Consume-less Med (Kαταναλώνω λιγότερο στην Μεσόγειο), ένα ευρωπαϊκό διακρατικό πρόγραμμα για τον αειφόρο τουρισμό για το οποίο ο Δήμος Νέας Προποντίδας, ως περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένος τουριστικός Δήμος, έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον.
Το έργο απευθύνεται σε παραλιακούς ή νησιωτικούς τουριστικούς Δήμους στην Μεσόγειο, σε φορείς του τουρισμού, καθώς και σε όλους τους επαγγελματίες του τουρισμού (ξενοδοχείακαταλύματα, εστίαση, καταστήματα χειροτεχνίας και εμπορίου), οι οποίοι μπορούν να αποκομίσουν σημαντικά οικονομικά και επικοινωνιακά οφέλη με τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, πέρα από την συμβολή τους για την προστασία των περιβαλλοντικών πόρων και του οικοσυστήματος της περιοχής όπου δραστηριοποιούνται. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η στήριξη των τοπικών προϊόντων που προωθεί το συγκεκριμένο έργο.
Στόχος ο συντονισμός δράσεων για μείωση της κατανάλωσης νερού, ενέργειας και παραγωγής αποβλήτων και η παροχή της επιλογής μιας σειράς από υπηρεσίες προς τους τουρίστες ικανές να ελαχιστοποιήσουν την κατανάλωση και να γνωρίσουν και να εκτιμήσουν καλύτερα τα τοπικά προϊόντα κατά τη διάρκεια της διαμονής τους.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ιnterreg Mediterranean και το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης και υλοποιείται από την Εύξεινη Πόλη, ενώ την εμπειρία από την πιλοτική υλοποίηση του έργου, θα μας μεταφέρει από τον Δήμο Νάξου η επιστημονική συνεργάτης κ.Φωτεινή – Άννα Γκοτζιά.
Αναλυτικά, η ενημερωτική δράση – σεμινάριο: Κλειστό Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών, Χαλκιδική, 16 Ιουλίου 2019
11.00 Εγγραφές
11.30 Χαιρετισμός
Εμμανουήλ Καρράς, Δήμαρχος Νέας Προποντίδας
11.40 Συνοπτική Παρουσίαση του ΕΟΕΣ Εύξεινη Πόλη
Γιώργος Παππούς, Γενικός Διευθυντής ΕΟΕΣ Εύξεινη Πόλη
11.50 «Η εμπειρία από την πιλοτική δράση του έργου στην περιοχή της Νάξου»
Φωτεινή – Άννα Γκοτζιά, Επιστημονική Συνεργάτης του δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για το έργο ConsumelessMED
12.20 Παρουσίαση του μοντέλου ConsumelessMED
Ζωή Γκρουμούτη, Επιστημονική Συνεργάτης του ΕΟΕΣ Εύξεινη Πόλη για το έργο ConsumelessMED
13.00 Ερωτήσεις

Consumeless Med – Καταναλώνω λιγότερο στη Μεσόγειο
Πρόσκληση
Σας προσκαλούμε την Τρίτη 16 Ιουλίου, ώρα 11.00 στο Κλειστό Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών, στην εκδήλωση που συνδιοργανώνει ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας Εύξεινη Πόλη και ο Δήμος Νέας Προποντίδας. Στόχος της εκδήλωσης είναι η παρουσίαση του μοντέλου Consume-less Med (Kαταναλώνω λιγότερο στη Μεσόγειο), ένα ευρωπαϊκό διακρατικό πρόγραμμα για τον αειφόρο τουρισμό για το οποίο ο Δήμος Προποντίδας, ως περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένος τουριστικός Δήμος, έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον.
Το έργο απευθύνεται σε παραλιακούς ή νησιωτικούς τουριστικούς Δήμους στην Μεσόγειο, σε φορείς του τουρισμού, καθώς και σε όλους τους επαγγελματίες του τουρισμού (ξενοδοχείακαταλύματα, εστίαση, καταστήματα χειροτεχνίας και εμπορίου), οι οποίοι μπορούν να αποκομίσουν σημαντικά οικονομικά και επικοινωνιακά οφέλη με τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, πέρα από την συμβολή τους για την προστασία των περιβαλλοντικών πόρων και του οικοσυστήματος της περιοχής όπου δραστηριοποιούνται. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η στήριξη των τοπικών προϊόντων που προωθεί το συγκεκριμένο έργο.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ιnterreg Mediterranean και το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης και υλοποιείται από την Εύξεινη Πόλη, ενώ την εμπειρία από την πιλοτική υλοποίηση του έργου, θα μας μεταφέρει από τον Δήμο Νάξου η επιστημονική συνεργάτης κ.Φωτεινή – Άννα Γκοτζιά.
Αναλυτικά, η ατζέντα για την ενημερωτική δράση – σεμινάριο:
Κλειστό Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών, Χαλκιδική, 16 Ιουλίου 2019
11.00 Εγγραφές
11.30 Χαιρετισμός
Εμμανουήλ Καρράς, Δήμαρχος Νέας Προποντίδας
11.40 Συνοπτική Παρουσίαση του ΕΟΕΣ Εύξεινη Πόλη
Γιώργος Παππούς, Γενικός Διευθυντής ΕΟΕΣ Εύξεινη Πόλη
11.50 «Η εμπειρία από την πιλοτική δράση του έργου στην περιοχή της Νάξου»
Φωτεινή – Άννα Γκοτζιά, Επιστημονική Συνεργάτης του δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για το έργο
ConsumelessMED
12.20 Παρουσίαση του μοντέλου ConsumelessMED
Ζωή Γκρουμούτη, Επιστημονική Συνεργάτης του ΕΟΕΣ Εύξεινη Πόλη για το έργο ConsumelessMED
13.00 Ερωτήσεις

Μοιρασου το.