ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

0

Ο Δήμος Ανατολικής Μάνης προτίθεται να καλύψει ανάγκες του σε τεχνικά θέματα σύνταξης μελετών, ωρίμανσης και διαχείρισης τεχνικών έργων και
έργων υποδομών, σε θέματα διερεύνησης ένταξης έργων σε εθνικά και ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα, καθώς και την ωρίμανση, υλοποίηση
και παρακολούθηση της πορείας εξέλιξής τους καθώς επίσης σε θέματα που αφορούν τη γενικότερη ανάπτυξη και λειτουργία του Δήμου απασχολώντας ένα
άτομο ειδικότητας ΠΕ Μηχανικού (όλων των ειδικοτήτων). Διευκρινίζεται ότι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν εμπειρία/γνώσεις στο
ανωτέρω αντικείμενο.

Μοιρασου το.