Εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου

0

Στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (www.pkm.gov.gr/Ενημέρωση/Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Έργων/Δημοσιοποιήσεις Περιφερειακού Συμβουλίου) αναρτήθηκε η Ανακοίνωση – Πρόσκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας που αφορά στο φάκελο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου «Εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου, έκτασης 99.897,73 τ.μ. στη θέση «Στενά Τριποτάμου» της περιοχής Ξηρολείβαδο, Τ.Κ. Κουμαριάς, Δ. Βέροιας, Π.Ε. Ημαθίας, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.», (υποκατηγορία Α2, ομάδα 5η – Εξορυκτικές δραστηριότητες, με Α/Α 03), Φορέας εκμετάλλευσης : «ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΛΑΝΤΖΗ Α.Β.Ε.Ε.»», προς ενημέρωση των πολιτών.
Διατύπωση γνώμης έως τις 09/08/2019 υποβάλλοντος το έντυπο Δ11 στο Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας, Π.Ε. Ημαθίας.

Μοιρασου το.