ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση

0

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010 και της αριθμ. 501/7636/6-3-2017 απόφασης Δημάρχου Βέροιας, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (γραφείο μας) Μητροπόλεως 46, σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση που θα γίνει την Τετάρτη 15-01-2020 και ώρα 11:00, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο Κατάρτιση Προϋπολογισμού του Δήμου Βέροιας έτους 2020 και εισήγησή του στο Δημοτικό Συμβούλιο.
ΘΕΜΑ 2ο Έγκριση ή μη έκτακτης μετακίνησης Δημάρχου και Αντιδημάρχου στην Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα.
ΘΕΜΑ 3ο Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης «Μελέτη τμήματος οδού Συκιάς-Παλατιτσίων» (Γεωτεχνική).
ΘΕΜΑ 4ο Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκαταστάσεις οδοποιίας εντός των οικισμών Δ.Ε. Μακεδονίδος».
ΘΕΜΑ 5ο Επί αιτήματος Γ.Δ. για διαγραφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού προνοιακού επιδόματος από χρηματικό κατάλογο του Δήμου Βέροιας.
ΘΕΜΑ 6ο Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος προπληρωμής από τον υπάλληλο του Δήμου Ι.Κηριμκηρίδη.

Η Συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα λόγω της αναγκαιότητας ψήφισης του Προϋπολογισμού έτους 2020 και λόγω προθεσμιών για τη λήψη των σχετικών αποφάσεων για την απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.

Μοιρασου το.