Εξανιστάμεθα με την παραπλάνηση ….

0

Εξανιστάμεθα με την παραπλάνηση …. Δελτίο τύπου 28/11/18- Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αναβαθμίζει τον σταθμό μέτρησης αέριων ρύπων του Κορδελιού, ώστε να μετρά και τις χημικές ενώσεις που προκαλούν τη δυσοσμία

28/11/18
Δελτίο Τύπου της ΠΚΜ για τους ρύπους που ρημάζουν την δυτική Θεσσαλονίκη και το Κορδελιό, αντί για τα μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας που προβλέπει η συνθήκη Σεβέζο για τις μονάδες υψηλής όχλησης μέχρι 01/06/15, δηλ. 4 χρόνια καθυστερήσεις και παραπλανήσεις!

Προς τι τα δελτία τύπου με παραπλανητικά στοιχεία για τους σταθμούς μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο Κορδελιό.

Αυτοτελώς οι σταθμοί μέτρησης είναι καλό στοιχείο.
Αλλά δεν έχουν καμιά ή ελάχιστη σχέση με τη ρύπανση από την υψηλή όχληση δυτικά.
Είναι απλώς δούρειος ίππος μετάθεσης των μέτρων που πρέπει να πάρει η υψηλή όχληση σύμφωνα με την οδηγία Σεβέζο του 2012 μέχρι 01/06/15. Διαφορετικά προβλέπει η Σεβέζο κυρώσεις. Το επιβεβαιώνει η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής από το 2014.

Από το τέλος 2015 και τον Αύγουστο του 2016, που επισημάνθηκαν οι διατάξεις του περιφερειακού χωροταξικού με τις σκανδαλώδεις χάρες στην υψηλή όχληση για την μη τήρηση των μέτρων προστασίας και την επιβολή χαρτών ερήμωσης στον Δήμο Κορδελιού – Ευόσμου, άρχισε η ιστορία δημοσιοποίησης του μικρότερου ρύπου της δυσοσμίας (ενώ υπάρχουν τα στερεά σωματίδια, θείο, άζωτο, ασφάλεια δεξαμενών, κ.α) με την τάση να γίνουν μετρήσεις μακρυά από την εκπομπή ρύπων και όχι στην πηγή ρύπων, που είναι μόνο μία, γιατί δεν υπάρχει άλλη.

Όλη η προσπάθεια γίνεται να μετατεθούν τα μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας ώστε να μην υπάρχουν ρύποι, ούτε δυσοσμία, ούτε άλλοι κίνδυνοι, από την 1/6/15 στο 2019, δηλαδή 4 χρόνια καθυστέρηση και θα δούμε τα αποτελέσματα.

Είναι κοινή λογική ότι οι ρύποι πουθενά δεν μετριούνται μακρυά από την πηγή. Ούτε στα εργοστάσια, ούτε στα αυτοκίνητα. Οι τοπικοί σταθμοί είναι χρήσιμοι όταν μπορούν να μετρήσουν τους ρύπους από πολλαπλές πηγές, όπως κέντρα πόλεως με μεγάλη συμμετοχή των καυστήρων και οχημάτων. Ποτέ δεν ακούστηκε μετρήσεις εκτός πηγών για την υψηλή όχληση. Πάντα στην πηγή, φουγάρα ή δεξαμενές!

Η ασύστολη παραπληροφόρηση εξακολουθεί με έξαρση ειδικά σήμερα, που είδε το φως της δημοσιότητας η επιβεβαίωση των καταστροφικών διατάξεων του χωροταξικού που όχι μόνο παρακάμπτει την εφαρμογή της οδηγίας Σεβέζο για μέτρα προστασίας εντός των ορίων των υφισταμένων μονάδων, αλλά αντίθετα επιτρέπει παράνομα και τις νέες εγκαταστάσεις Σεβέζο στον αστικό ιστό με την απόφαση ΠΚΜ για το χωροταξικό 141/18. Απαγορεύονται οι νέες εγκαταστάσεις Σεβέζο και στην ΚΥΑ του ΥΠΕΝ και στο ΦΕΚ ΓΠΣ Δ. Δέλτα! Ανατρέπονται και παραβιάζονται σήμερα!

Και μάλιστα η παραπληροφόρηση περιέχει και αυτοεπαίνους που συνηθίζουν οι πολιτικοί, … τηρήθηκαν οι χρόνοι … φυσικά σε βάρος της περιοχής και των κατοίκων. Την ίδια ώρα προβλέπουν χωροταξικές διατάξεις θανάτου δυτικά, ακόμη και με νέες εγκαταστάσεις υψηλής όχλησης Σεβέζο.

Πόσο σανό …

Μοιρασου το.