Επιμορφωτική Συνάντηση για την οικονομική διοίκηση και διαχείριση των Δήμων και των Νομικών τους προσώπων μετά τις αλλαγές του Ν. 4555/18 Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι »

0

Επιμορφωτική Συνάντηση για την «Οικονομική Διοίκηση και Διαχείριση των Δήμων και των Νομικών τους Προσώπων μετά τις αλλαγές του Ν. 4555/18 Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι» οργανώνει η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔ-ΚΜ) σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ).

Η συνάντηση θα γίνει την Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 10.00 π.μ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης (Λεωφ. Βασιλέως Γεωργίου 1, 1ος όροφος).
Εισηγητές θα είναι ο Γενικός Διευθυντής Δήμου Καλαμαριάς, Ιωάννης Θεοδώρου και ο Διευθυντής Οικονομικής Ανάπτυξης, Οργάνωσης και Περιβάλλοντος της ΕΕΤΑΑ, Ιωάννης Γούπιος.

Στόχος είναι η έγκυρη και επίκαιρη ενημέρωση του πολιτικού προσωπικού των στελεχών των Δήμων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Πρόγραμμα Επιμορφωτικής Συνάντησης

10:00 – 10:15 Προσέλευση Συμμετεχόντων
Εισηγητές:
Θεόδωρου Ιωάννης, Γενικός Διευθυντής Δήμου Καλαμαριάς
Γούπιος Ιωάννης, Διευθυντής Οικονομικής Ανάπτυξης, Οργάνωσης & Περιβάλλοντος της ΕΕΤΑΑ
10:15 – 12:00 Κατάρτιση προϋπολογισμού – εξειδίκευση πιστώσεων
Διάθεση πίστωσης / Ανάληψη υποχρέωσης – Όργανα -Διαδικασία
— Έννοια διάθεσης πίστωσης & ανάληψης υποχρέωσης
— Χρόνος ανάληψης υποχρέωσης
— Διαδικασία ανάληψης υποχρέωσης
— Όργανα – O ρόλος του Προϊστάμενου Οικονομικών Υπηρεσιών
— Περιεχόμενο ανάληψης υποχρέωσης – Μητρώο Δεσμεύσεων
— Ειδικές κατηγορίες δαπανών (ΠΔΕ, πολυετείς υποχρεώσεις, εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων )
— Ανατροπή ανάληψης – υποχρέωσης
— Υποχρεώσεις υπηρεσιών – ευθύνες οργάνων
Διευκρινιστικές Ερωτήσεις
12:00 – 12:15 Διάλειμμα
12:15 – 14:00 Διενέργεια δαπανών
— Δημόσιες συμβάσεις
— Δαπάνες μισθοδοσίας
— Λοιπές δαπάνες
Εκκαθάριση δαπανών – εντολή πληρωμής
— Έννοιες
— Όργανα
— Διαδικασία
— Χρηματικό ένταλμα πληρωμής
Πάγια προκαταβολή -Εντάλματα προπληρωμής
Πληρωμές
— Έλεγχος τίτλων πληρωμής
— τρόποι πληρωμής – πληρωμή
Υπόλογοι
Διευκρινιστικές Ερωτήσεις
14:00 – 15:00 Συζήτηση

Μοιρασου το.