Επιστολή Διαμαρτυρίας Προέδρου ΟΚΠΑ στην Αναπ. Υπουργό Εργασίας

0

Επιστολή διαμαρτυρίας προς την Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Θεανώ Φωτίου, απέστειλε η Πρόεδρος του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Λήμνου κ. Μαγδαληνή Τούφου, σχετικά με την πρόωρη λήξη του Προγράμματος ΤΕΒΑ/FEAD 2014-2020, σε βάρος των ωφελούμενών του, που έως σήμερα δεν έχουν λάβει όλη την προβλεπόμενη βοήθεια και την αντικατάστασή τους από τους δικαιούχους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).
Ακολουθεί το κείμενο της επιστολής:
Κυρία Υπουργέ,
Με έκπληξη ενημερωθήκαμε από e-mail της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος ΤΕΒΑ/FEAD 2014-2020, ότι υπάρχει πρόθεση το πρόγραμμα να λήξει πρόωρα (ένα μήνα νωρίτερα) από το προβλεπόμενο διάστημα , στη 01-06-2017 αντί στις 30-06-2017, ότι δεν θα συνεχιστεί με τη μορφή που έχει και πετιούνται έξω, στην κυριολεξία, από τις λίστες οι τωρινοί ωφελούμενοι του Προγράμματος , που μέχρι σήμερα και πάντως όχι με δική μας ευθύνη, δεν έχουν λάβει όλη την προβλεπόμενη Επισιτιστική Βοήθεια & τα Βασικά Υλικά Αγαθά καθώς επίσης δεν έχουν πραγματοποιηθεί οι Συνοδευτικές Δράσεις , όπως είχαν προταθεί και σχεδιαστεί από το Δήμο μας, λόγω των καθυστερήσεων στις αποκεντρωμένες προμήθειες και στους διαγωνισμούς.
Αντίθετα , προτίθεστε να τους αντικαταστήσετε, «εν μία νυκτί» από τους δικαιούχους του ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΚΕΑ) !!!!
Ο ΟΚΠΑ Δήμου Λήμνου, έχει υπογράψει «Πρωτόκολλο Συνεργασίας» και συμμετέχει στη Σύμπραξη Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου , με τους Δήμους Σάμου, Ικαρίας , Φούρνων ,ως «Δικαιούχος» του ΤΕΒΑ και με «Επικεφαλής Εταίρο» την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
Παρά τις δυσκολίες στην υλοποίηση του ΤΕΒΑ, κατορθώσαμε για δύο χρόνια, να ανταποκριθούμε επάξια, τόσο στη διαχείριση όσο και στη διάθεση των προϊόντων και ειλικρινά, θα αναμέναμε , πριν προβείτε σε οποιαδήποτε «αυθαίρετη» αλλαγή των ωφελουμένων και του τρόπου επιλογής τους-κάτι που δεν προβλέπεται από το ίδιο το Πρόγραμμα και ούτε είναι σύμφωνο με την απόφασή σας, όπως αυτή είχε δημοσιευτεί στο ΦΕΚ 770/30-04-2015 «Σύστημα Διαχείρισης & Αξιολόγησης του ΤΕΒΑ, με βάση το οποίο αποδεχτήκαμε να συμπεριληφθούμε στους ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ, τουλάχιστον να ερωτηθούμε , αφού θεωρούμε πως χωρίς τους Δήμους και τις δομές τους , το πρόγραμμα θα ήταν αδύνατο να υλοποιηθεί.
Στο προαναφερόμενο ΦΕΚ και στο Άρθρο 3, παράγραφοι 3&4, ορίζεται ρητά ότι : «Η οριστική επιλογή των ωφελουμένων από τις Κοινωνικές Συμπράξεις , γίνεται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου κατόπιν πρόσκλησης από τον Δικαιούχο Φορέα με βάση τα κριτήρια που έχουν καθοριστεί στην προαναφερόμενη Υπουργική Απόφαση ανά κατηγορία παρέμβασης ή από έρευνες πεδίου των Εταίρων της Κοινωνικής Σύμπραξης.»
Γίνεται λοιπόν κατανοητό ότι αλλάζει εντελώς ο τρόπος υλοποίησης του ΤΕΒΑ αφού αλλάζουν, χωρίς διαβούλευση, οι όροι συμμετοχής μας σε αυτό ενώ ούτε τα ίδια κριτήρια «δυνητικά ωφελούμενων» υπάρχουν ούτε εξασφαλίζεται ότι δικαιούχοι με βάση τα κριτήρια του ΤΕΒΑ, όπως αυτά έχουν οριστεί, είναι και δικαιούχοι του ΚΕΑ.
Από το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης έχουν, με βάση τα μέχρι τώρα στοιχεία μας, αποκλειστεί μεγάλες κοινωνικές ομάδες όπως άτομα νέας ηλικίας ,άνεργα, χωρίς εισόδημα, που δηλώνουν «φιλοξενούμενοι» στις πατρικές εστίες, τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, στους οποίους η Πολιτεία είχε υποσχεθεί ότι θα συμμετέχουν στο Πρόγραμμα ΤΕΒΑ, άτομα με αναπηρία και γενικά όσοι δεν δηλώνουν ιδιοκτησία ή ενοικίαση σπιτιού κ.ά. ή άτομα και οικογένειες που τον ένα μήνα μπορεί να είναι δικαιούχοι ΚΕΑ και τον αμέσως επόμενο όχι!
Θα θέλαμε επίσης να μας ενημερώσετε, αν την ίδια αντιμετώπιση επιφυλάσσετε και στους ωφελούμενους του Προγράμματος που συμμετέχουν μέσα από άλλους φορείς( ΣΥΛΛΟΓΟΙ, ΜΚΟ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ) ή από τις δράσεις της Αρχιεπισκοπής και των κατά τόπους Μητροπόλεων, για να κάνουμε μια σύγκριση αν υπάρχει ίση αντιμετώπιση , αφού όπως ενημερωθήκαμε εκ των υστέρων, μέρος του ΤΕΒΑ υλοποιείται και από την Εκκλησία και με πιο ελαστικά κριτήρια ως προς την επιλογή των δικαιούχων και την διαχειριστική επάρκεια του φορέα.
Κα Υπουργέ,
Από την πλευρά μας, δηλώνουμε ότι θα επανεξετάσουμε την απόφασή μας να συμμετέχουμε στην υλοποίηση του ΤΕΒΑ, πιστεύοντας πως με τις πράξεις και τους σχεδιασμούς σας, για μια ακόμη φορά αισθανόμαστε ότι δεν θεωρείτε τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης συνεργάτες και «βοηθούς» σας, ακόμα και σε ευαίσθητους τομείς όπως αυτός της Αλληλεγγύης αλλά μας υπολογίζετε μόνο ως «διεκπεραιωτές» των αποφάσεών σας και των επιλεγόμενων πολιτικών σας.
Σε κάθε περίπτωση, σας καλούμε να επανεξετάσετε το θέμα και πριν προβείτε στις αλλαγές αυτές , ερήμην μας, να εξασφαλίσετε τόσο στο Δήμο μας όσο, κυρίως στους δημότες μας και στους υπόλοιπους ωφελούμενους, που εξυπηρετούνται από εμάς, ότι δεν θα αποκλειστούν αφού δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του ΚΕΑ, δεν θα χάσουν έστω και αυτή τη μικρή βοήθεια , εκείνη που υπολείπεται αλλά και τη μελλοντική, που θα τη δικαιούνταν με βάση τα κριτήρια του ΤΕΒΑ.
Σας καλούμε να προχωρήσετε στη διαδικασία σύμφωνα με την οποία ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ του ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ, όπως άλλωστε και οι υπόλοιποι φορείς, αποδέχτηκε τη συμμετοχή του στην Κοινωνική Σύμπραξη Περ. Βορείου Αιγαίου, εκπροσωπώντας το σύνολο των δυνητικά ωφελούμενων του νησιού μας, αφού στις λίστες μας έχουμε συμπεριλάβει όλες τις ευπαθείς ομάδες (πολύτεκνους, τρίτεκνους, ΑΜΕΑ, ρομά, άστεγους, το ακριτικό νησί του Αγίου Ευστρατίου) ως, ο μόνος με διοικητική και διαχειριστική επάρκεια, φορέας της Λήμνου, δηλαδή:
-Να λήξει κανονικά το Πρόγραμμα στις 30-06-2017 με τις υπάρχουσες λίστες ωφελούμενων και αφού ολοκληρωθούν όλες οι διανομές, αλλιώς να παραταθεί ως έχει
-Να προχωρήσετε στην δημοσίευση νέας Πρόσκλησης για να δοθεί η δυνατότητα να συμμετέχουν δυνητικά ωφελούμενα άτομα και με τα κριτήρια του ΤΕΒΑ και να συμπεριλάβετε και εκείνα του ΚΕΑ,
Σε διαφορετική περίπτωση, αν επιμείνετε να μας αγνοείτε επιδεικτικά και προχωρήσετε στην απλή ενημέρωση μας, όπως αναφέρεται στο ηλεκτρονικό μήνυμα της Διαχειριστικής Αρχής, κάτι που εμείς θεωρούμε άκρως υποτιμητικό για το θεσμό που εκπροσωπούμε, θα κάνουμε χρήση του δικαιώματος μας να αποχωρήσουμε από το Πρόγραμμα με πλήρη αιτιολογία, όπως αναφέρεται στην παρ. 7 του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας της Κοινωνικής Σύμπραξης Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με όποιες συνέπειες μπορεί να επιφέρει αυτό και για τους δυνητικά ωφελούμενους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης.

Για το Δ.Σ του Ο.Κ.Π.Α. Δήμου Λήμνου

Η Πρόεδρος

Μαγδαληνή Τούφου

Μοιρασου το.