Ημερίδα στο Ηράκλειο για την «Βιώσιμη Ανάπτυξη, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Νέες Δεξιότητες»

0

Αναγνωρίζοντας τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που μπορεί να προσφέρει η Βιώσιμη Ανάπτυξη, το Πανεπιστήμιο Κρήτης πραγματοποιεί ημερίδα με τίτλο «Βιώσιμη Ανάπτυξη, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Νέες Δεξιότητες», με την συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης και του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, την Τρίτη 19 Ιουνίου στο Επιμελητήριο Ηρακλείου με ώρα έναρξης στις 09:30 το πρωί.
Στο πλαίσιο της τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας, όλο και περισσότερες επιχειρήσεις επενδύουν σε δράσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας ως απάντηση στις απαιτήσεις των κοινωνικών εταίρων (εργαζόμενοι, πελάτες, προμηθευτές, τοπικές κοινωνίες, περιβαλλοντικές οργανώσεις) για διαφάνεια, προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και των ευπαθών κοινωνικών ομάδων.
Οι επενδύσεις σε δράσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας υλοποιούνται πέρα από όσα απαιτεί το ρυθμιστικό πλαίσιο και σχετίζονται με το εργασιακό περιβάλλον, το φυσικό περιβάλλον, την κοινωνία και την αγορά.
Με τον τρόπο αυτό, μια επιχείρηση επιτυγχάνει αύξηση της κερδοφορίας της και ταυτόχρονα συνεισφέρει στην επίτευξη των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Development Goals – SDGs) της «Ατζέντα 2030 για την Βιώσιμη Ανάπτυξη» του ΟΗΕ.
Στόχοι της ημερίδας είναι:
• Να αναδειχθεί ότι το βέλτιστο αποτέλεσμα για τις Επιχειρήσεις, το Περιβάλλον και την Κοινωνία προϋποθέτει την συνεργασία μεταξύ Πολιτείας, Επιχειρήσεων, Επιχειρηματικών Φορέων, Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Φορέων.
• Να αποτελέσει διεπαφή μεταξύ των κοινωνικών εταίρων προκειμένου να συστήσει μια πλατφόρμα ανάδειξης και συντονισμού δράσεων.
Στην ημερίδα θα παρουσιάσουν τις θέσεις τους το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Δίκτυο CSR HELLAS, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), το Επιμελητήριο Ηρακλείου, η Περιφέρεια Κρήτης (Πρόγραμμα ROAD-CSR/INTERREG EUROPE), καθώς και εκπρόσωποι επιχειρήσεων.
Για περισσότερες πληροφορίες: Κωνσταντίνος Μανασάκης, Οικονομολόγος – Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης (2810-393326, 6974-666501, manasakis@uoc.gr).

Στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον, όλο και περισσότερες επιχειρήσεις επενδύουν σε δράσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας ως απάντηση στις απαιτήσεις των κοινωνικών εταίρων (εργαζόμενοι, πελάτες, προμηθευτές, τοπικές κοινωνίες, περιβαλλοντικές οργανώσεις) για διαφάνεια, προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και των ευπαθών κοινωνικών ομάδων.
Οι επενδύσεις σε δράσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας υλοποιούνται πέρα από όσα απαιτεί το ρυθμιστικό πλαίσιο και είναι σχετικές με το εργασιακό περιβάλλον, το φυσικό περιβάλλον, την κοινωνία και την αγορά.
Με τον τρόπο αυτό, οι επιχειρήσεις δημιουργούν Διαμοιραζόμενη Αξία (Shared Value), δηλαδή επιτυγχάνουν ταυτόχρονα:
 Οικονομικό όφελος για την επιχείρηση, μέσω της βελτίωσης της φήμης της, της μείωσης του κόστους, της αύξησης της παραγωγικότητας, της ανάπτυξης καινοτόμων προϊόντων, της εύρεσης νέων αγορών, της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της αύξησης του κέρδους.
 Κοινωνικό και περιβαλλοντικό όφελος, μέσω της επίτευξης των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Development Goals – SDGs) της «Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη» που υιοθετήθηκε από τα 193 κράτη μέλη του ΟΗΕ το Σεπτέμβριο του 2015.

Η Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελεί επιχειρηματική ευκαιρία η αξιοποίηση της οποίας προϋποθέτει:
o Ανασχεδιασμό των επιχειρηματικών διαδικασιών στην αλυσίδα αξίας μιας υπεύθυνης επιχείρησης.
o Εμπλουτισμό των δεξιοτήτων σε όλες τις διοικητικές και λειτουργικές βαθμίδες μιας υπεύθυνης επιχείρησης.
Η επίτευξη του βέλτιστου δυνατού αποτελέσματος στο τρίγωνο Επιχειρήσεις – Περιβάλλον – Κοινωνία απαιτεί τη συνεργασία μεταξύ Πολιτείας, Επιχειρήσεων, Επιχειρηματικών Φορέων, Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Φορέων.
Σε αυτό το πλαίσιο, αναδεικνύονται τα μεγάλα περιθώρια συνεργασίας, προκειμένου να γίνει αντιστοίχιση μεταξύ των απαιτούμενων και των προσφερόμενων γνώσεων και δεξιοτήτων, στην κατεύθυνση ανάπτυξης επιχειρηματικών μοντέλων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Η ημερίδα αποσκοπεί στο να αποτελέσει διεπαφή μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων προκειμένου να συστήσει μια πλατφόρμα ανάδειξης και συντονισμού δράσεων.

Κωνσταντίνος Μανασάκης
Οικονομολόγος, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης
Συντονιστής
Επικοινωνία: 2810-393326, 6974-666501, manasakis@uoc.gr

Πρόγραμμα
09:00 – 09:30 Προσέλευση – εγγραφές

09:30 – 09:45 Χαιρετισμός από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, Καθηγητή Οδυσσέα – Ιωάννη Λ. Ζώρα

09:45 – 10:00 Χαιρετισμός από τον Περιφερειάρχη Κρήτης, κ. Σταύρο Αρναουτάκη

10:00 – 10:15 Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, κ. Εμμανουήλ Αλιφιεράκη

10:15 – 10:30 Κωνσταντίνος Μανασάκης
Οικονομολόγος, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης
H Βιώσιμη Ανάπτυξη ως επιχειρηματική ευκαιρία

10:30 – 11:00 Δημήτρης Δανηλάτος
Εντεταλμένος Σύμβουλος Διοίκησης CSR HELLAS & GLOBAL COMPACT NETWORK HELLAS
Οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης 2030 και η Εθνική Στρατηγική για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

11:00 – 11:30 Κυριάκος Φιλίνης
Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ)
Ενδοεπιχειρησιακή ανάπτυξη δεξιοτήτων στις ελληνικές επιχειρήσεις

11:30 – 12:00 Αθανασία Καραμέρου
Υπεύθυνη Συντονισμού Έργων, CSR HELLAS
Γεφυρώνοντας το χάσμα δεξιοτήτων: Το πρόγραμμα GEFYRA για μαθητεία, πρακτική άσκηση και επαγγελματική κατάρτιση

12:00 – 12:30 Διάλλειμα για καφέ

12:30 – 12:45 Μιχάλης Καθαράκης
Διευθυντής Τεχνικών Σχολών Επιμελητηρίου Ηρακλείου
Καινοτομία και επικαιροποίηση ανθρώπινων δεξιοτήτων: Ευκαιρία ή απειλή;

12:45 – 13:00 Χρύσα Δασκαλάκη
Διευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Κρήτης
Η Βιώσιμη Ανάπτυξη στη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Κρήτης (RIS3Crete)

13:00 – 13:15 Αικατερίνη Βλασάκη
Στέλεχος Περιφέρειας Κρήτης
Ο ρόλος των Ευρωπαϊκών Περιφερειών για την επίτευξη των Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης 2030 μέσω της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης: To Ευρωπαϊκό Έργο Road-CSR (INTERREG EUROPE)

13:15 – 13:30 Ιωάννης Ασπιρτάκης
Μηχανολόγος Μηχανικός, Σύμβουλος Διαχείρισης Κινδύνων και Βιωσιμότητας
Μέτρηση αποτυπώματος άνθρακα σε ξενοδοχειακές μονάδες και σχεδιασμός δράσεων βιώσιμης ανάπτυξης

14:00 – 14:15 Συμπεράσματα και συζήτηση

14:15 Ελαφρύ γεύμα

Μοιρασου το.