Καθαρό ΟΧΙ από το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής στην έκδοση νέας δεκαετούς άδειας για το ιχθυοτροφείο στο Μπίστι Πόρου

0

Με την υπ’ αριθμ. 251/2019 Απόφασή του, το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής γνωμοδότησε αρνητικά επί της 10ετούς ανανέωσης -με τον μανδύα της «μετεγκατάστασης»- της άδειας του ιχθυοτροφείου στη θέση Μπίστι Πόρου, εκφράζοντας για πρώτη φορά εδώ και χρόνια καθαρή αρνητική θέση -χωρίς αστερίσκους- στο θέμα της ιχθυοκαλλιεργητικής δραστηριότητας στον Πόρο.
Το επίμαχο ιχθυοτροφείο έως το 2005 λειτουργούσε σε 15 στρέμματα με 150 τόνους αδειοδοτημένη παραγωγή, το 2005 επεκτάθηκε σε 35 στρέμματα με 350 τόνους παραγωγή και το 2014 η παραγωγή του αυξήθηκε σε 437,5 τόνους. Το 2017 το ΣτΕ έκανε αποδεκτή προσφυγή του Δήμου Πόρου και ακύρωσε όλες τις άδειές του, με συνέπεια το 2018 η Αποκεντρωμένη Διοίκηση να θέσει προθεσμία 18 μηνών για το κλείσιμό του. Ωστόσο, η εταιρία ΣΕΛΟΝΤΑ κατέθεσε αίτημα «μετεγκατάστασής» του σε διπλανή θέση, το οποίο και αναμένεται να εγκριθεί από την Αποκ. Διοίκηση, παρά την αρνητική γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου και τη διαχρονική αρνητική θέση του Δήμου. Μάλιστα, το ίδιο ακριβώς έχει συμβεί με τρία ακόμα ιχθυοτροφεία (Καλάμι, Λάκκα, Καμάρα) τα τελευταία δύο χρόνια στον Πόρο. Πρόκειται για την ίδια «πατέντα» που οι εταιρίες ιχθυοκαλλιέργειας και οι αρμόδιες Υπηρεσίες εφαρμόζουν εδώ και δεκαετίες προκειμένου να παρακάμπτουν τις Αποφάσεις του ΣτΕ και να περιφρονούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Όπως είναι γνωστό, το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο των Υδατοκαλλιεργειών (το οποίο θεσμοθετήθηκε το Νοέμβριο του 2011 από την κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου και διατηρήθηκε με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της κυβέρνησης Α. Τσίπρα τον Δεκέμβριο του 2015) προβλέπει τη συγκέντρωση σε βιομηχανική κλίμακα ιχθυοτροφείων στις ακτές του Σαρωνικού αλλά και σε δεκάδες άλλες περιοχές σε όλη τη χώρα. Με βάση τις προβλέψεις του, τα τελευταία χρόνια έχουν εκδοθεί για τις περιοχές αυτές αναρίθμητες 10ετείς άδειες που αυξάνουν την έκταση και την παραγωγική δυναμικότητα υφιστάμενων ιχθυοτροφείων, ενώ ήδη έχουν κατατεθεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος οι Μελέτες δημιουργίας των βιομηχανικών ζωνών αποκλειστικής ανάπτυξης ιχθυοτροφείων (ΠΟΑΥ).
Απέναντι σε αυτή την τεράστια περιβαλλοντική και αναπτυξιακή απειλή, οι παράκτιοι Δήμοι και Περιφέρειες πρέπει να απαιτήσουν από κοινού την θεσμοθέτηση ενός νέου Ειδικού Χωροταξικού, με δύο μόνο προϋποθέσεις: (i) να προηγηθεί αυτής η θεσμοθέτηση Γενικού Χωροταξικού Σχεδίου του παράκτιου χώρου και (ii) η γνώμη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για κάθε πράξη που αφορά σε χωροθέτηση και αδειοδότηση ιχθυοτροφείων να είναι δεσμευτική για την κεντρική Διοίκηση.
Η καθαρή Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής δίνει την ελπίδα ότι την τρέχουσα αυτοδιοικητική περίοδο θα υπάρξει κοινή δράση των παράκτιων Δήμων του Σαρωνικού με την Περιφέρεια, ώστε οι παραπάνω στόχοι να διεκδικηθούν σταθερά και να γίνουν αποδεκτοί από την Πολιτεία.

Η δημοτική αρχή Πόρου ευχαριστεί όλους τους Περιφερειακούς Συμβούλους που ψήφισαν υπέρ της αρνητικής γνωμοδότησης, τον Περιφερειάρχη Γιώργο Πατούλη, την Αντιπεριφερειάρχη Βάσω Θεοδωρακοπούλου και τον αρμόδιο Περιφερειακό Σύμβουλο Περιβάλλοντος Νίκο Παπαδάκη.

Μοιρασου το.