Κανονισμός Ύδρευσης

0

Ένα σημαντικό «εργαλείο» για την ορθή διαχείριση του νερού οριοθετώντας τις διαδικασίες υδροδότησης και διασφαλίζοντας τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των καταναλωτών απέκτησε ο Δήμος Ερυμάνθου.
Πρόκειται για τον Κανονισμό Ύδρευσης του Δήμου Ερυμάνθου, ο οποίος εγκρίθηκε κατά την πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Όπως ανέφερε στην εισήγησή του ο Δήμαρχος, Θεόδωρος Μπαρής, «πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό εργαλείο, σκοπός του οποίου είναι να καθοριστούν οι αρχές, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες υδροδότησης των καταναλωτών από το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης, οι σχέσεις ύδρευσης του Δήμου Ερυμάνθου με τους καταναλωτές σε θέματα που αφορούν την χορήγηση νερού, καθώς και τα παρεπόμενα δικαιώματα και υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις σχέσεις αυτές.
Αναγνωρίζεται ότι το πόσιμο νερό είναι κοινωνικό αγαθό του οποίου η χρήση πρέπει να γίνεται με σύνεση και να διέπεται κυρίως από κανόνες που θα εξασφαλίζουν την ποιοτική και ποσοτική επάρκεια του.
Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή, να πάρει οποιοδήποτε μέτρο κρίνει απαραίτητο που δεν περιγράφεται ή δεν καλύπτεται από τον παρόντα κανονισμό, προκειμένου να εδραιωθεί το αίσθημα δικαίου απέναντι στους συνεπείς καταναλωτές νερού αλλά και στους παραβάτες».
Στον Κανονισμό Ύδρευσης μεταξύ άλλων, προβλέπεται ιεράρχηση των αναγκών με καίρια επισήμανση, ότι το νερό διατίθεται αποκλειστικά και μόνο, για την ικανοποίηση αναγκών ύδρευσης, καθορίζονται ζώνες και όρια κατανάλωσης ανάλογα με το είδος του τιμολογίου (οικιακό, επαγγελματικό, κ.α.), καθώς και τα τέλη ύδρευσης. Επίσης, προβλέπονται αναλυτικά οι διαδικασίες για νέες συνδέσεις και επανασυνδέσεις, ενώ καθορίζεται και ο τρόπος αντιμετώπισης των αυθαίρετων συνδέσεων κι άλλων παραβάσεων που θέτουν σε κίνδυνο την επάρκεια του νερού για τις ανάγκες της ύδρευσης.
Τέλος, στο Κανονισμό προβλέπονται αναλυτικά οι υποχρεώσεις των καταναλωτών οι οποίοι εκτός των άλλων οφείλουν να εξοφλούν εγκαίρως τους λογαριασμούς τους, καθώς τα τέλη που καταβάλλονται είναι ανταποδοτικού χαρακτήρα και ο Δήμος αν δεν εισπράττει χρήματα δεν μπορεί να προχωρά στις αναγκαίες επισκευές βλαβών στο δημοτικό δίκτυο ή να προγραμματίζει νέα έργα που αφορούν στον τομέα της ύδρευσης.
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΕΝΤΑΞΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
Εξ άλλου, στην ίδια συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο Ερυμάνθου ενέκρινε την ένταξη της πράξης με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Ερυμάνθου» στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», που αφορά τα εξής δύο έργα:
– Κατασκευή Γηπέδου Ποδοσφαίρου 5 Χ 5 στη Θέση Κραβαριωτέϊκα Κοινότητας Μανεσίου, προϋπολογισμού 260.048,40€
-Βελτίωση – Αναβάθμιση και συντήρηση αθλητικής εγκατάστασης γηπέδου ποδοσφαίρου Χαλανδρίτσας, προϋπολογισμού 263.136,05€.
«Πρόκειται για δύο σημαντικά έργα αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων στον Δήμο μας, τα οποία θα καλύψουν τις ανάγκες των νέων μας για άθληση και θα συμβάλλουν στη βελτίωση ποιότητας ζωής των κατοίκων. Ο Δήμος έχει καταθέσει προτάσεις και για τη δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων και σε άλλες κοινότητες», τόνισε ο Δήμαρχος.

Μοιρασου το.