Νέα πτέρυγα με επτά αίθουσες και εργαστήριο στο Γυμνάσιο – Λύκειο Πλατυκάμπου

0

Εγκρίθηκε από τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας η σύμβαση για το έργο

Κ. Αγοραστός: «Μέσω του ΕΣΠΑ αναμορφώνουμε τις υποδομές εκπαίδευσης σ’

ολόκληρη την Θεσσαλία»

«Ένα χρόνιο πρόβλημα στον Πλατύκαμπο παίρνει το δρόμο της επίλυσής

του. Ένα σχολείο το οποίο δεν εξυπηρετούσε τις ανάγκες τις μαθητικής και

εκπαιδευτικής κοινότητας, αναβαθμίζεται και επεκτείνεται», τόνισε σε δηλώσεις του

ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός εγκρίνοντας τη συμβασιοποίηση

του ενταγμένου στο Ε.Σ.Π.Α. Θεσσαλίας έργου «Γυμνάσιο – Λύκειο Πλατυκάμπου»,

αρχικού προϋπολογισμού 1.200.000,00 ευρώ.

«Με το έργο αυτό αναβαθμίζουμε την ποιότητα της δημόσιας εκπαίδευσης στο

Δήμο Κιλελέρ, ενισχύουμε την τοπική οικονομία και στηρίζουμε θέσεις εργασίας»,

σημείωσε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας και υπογράμμισε: «Μέσω του ΕΣΠΑ

αναμορφώνουμε τις υποδομές εκπαίδευσης σ’ ολόκληρη την Θεσσαλία. Πρόκειται

για έργα που επιλύουν προβλήματα πολλών ετών και έρχονται να καλύψουν τις

ανάγκες των επόμενων γενεών».

Ειδικότερα, υπογράφηκε από τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστό η

προέγκριση συμβασιοποίησης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας

Θεσσαλίας προς τον Φορέα Υλοποίησης του έργου. Δικαιούχος και Κύριος του έργου

είναι ο Δήμος Κιλελέρ, ενώ Φορέας Υλοποίησης η Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας

σύμφωνα με την σχετική προγραμματική σύμβαση που έχει υπογραφεί.

Το ποσό της προς υπογραφή Σύμβασης είναι 563.333,86 ευρώ. Το έργο

συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και

ολοκληρώνεται πριν το τέλος του 2015. Ακολουθεί πλέον η σύναψη της σχετικής

σύμβασης με τον αναδειχθέντα Ανάδοχο του έργου στο σχετικό Διαγωνισμό.

Αφορά σε: 1) προσθήκη νέας διώροφης πτέρυγας εμβαδού 658 τ.μ. και 2) στατική

ενίσχυση και ανακατανομή των υφιστάμενων χώρων με την εκτέλεση των

απαραίτητων εργασιών διαμόρφωσης, βελτίωσης θερμομονωτικής ικανότητας και

αποκατάστασης δομικών στοιχείων στο σχολικό συγκρότημα Γυμνασίου – Λυκείου

Πλατυκάμπου προκειμένου να αντιμετωπισθεί η ανεπάρκεια και η ακαταλληλότητα

χώρων εκπαίδευσης και διοίκησης.

Πιο συγκεκριμένα το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει:

-Προσθήκη νέας διώροφης πτέρυγας εμβαδού 658 τ.μ. που θα περιλαμβάνει

εφτά νέες αίθουσες διδασκαλίας, μία νέα αίθουσα εργαστηρίου, γραφείο

διευθυντή/υποδιευθυντή Λυκείου, γραφείο καθηγητών Λυκείου, γραμματεία –

αρχείο – φωτοτυπείο Λυκείου, ιατρείο – αναρρωτήριο, γενικό αρχείο, και χώρους

ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

-Αποκατάσταση και ενίσχυση δομικών στοιχείων και ανακατανομή των υφιστάμενων

χώρων με την εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών διαμόρφωσης / αναβάθμισης.

Αφορά στους χώρους γραφείων, γραμματείας – αρχείου – φωτοτυπείου Γυμνασίου,

χώρο αναμονής, Γραφείο Σχολικού Επαγγελματικού Εξοπλισμού (ΓΡΑΣΕΠ),

γραφείο συλλόγου γονέων – μαθητικών κοινοτήτων, βιβλιοθήκη – αναγνωστήριο,

αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, κυλικείο, χώροι Η/Μ εγκαταστάσεων, χώροι υγιεινής

(προσωπικού, ΑΜΕΑ, μαθητών αγοριών- κοριτσιών).

Θα δημιουργηθούν νέες σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια και θα

διαμορφωθούν νέοι χώροι διοίκησης με αποτέλεσμα την βελτίωση των παρεχόμενων

υπηρεσιών εκπαίδευσης στους μαθητές του Γυμνασίου-Λυκείου Πλατυκάμπου. Στο

πλαίσιο αυτό αποκαθίστανται τα δομικά στοιχεία του κτιρίου και αναβαθμίζονται

/ανακατανέμονται οι υφιστάμενες υποδομές στις οποίες καταγράφονται φθορές,

καθώς και βελτιώνεται η θερμομονωτική ικανότητα του κτιρίου.

Η υλοποίηση του έργου θα λύσει οριστικά το οξύ πρόβλημα της ακαταλληλότητας

αλλά και ανεπάρκειας των υφιστάμενων κτιριακών υποδομών για την εξασφάλιση

της εύρυθμης λειτουργίας του Γυμνασίου-Λυκείου Πλατυκάμπου. Το έτος 2012-13

φοιτούν 330 μαθητές (132 στο Λύκειο και 198 στο Γυμνάσιο) με πρόβλεψη για το

έτος 2015 τους 378 μαθητές (198 και 180 αντίστοιχα). Επισημαίνεται ότι λόγω της

υπάρχουσας κατάστασης, σε μερικές τάξεις συνωστίζεται πολύ μεγαλύτερος αριθμός

μαθητών από τον επιτρεπόμενο ενώ για να καλυφθούν οι στοιχειώδεις ανάγκες σε

χώρους διοίκησης και γραφεία καθηγητών χρησιμοποιούνται μέχρι και οι διάδρομοι

του σχολείου. Αυτό έχει άμεσες και έμμεσες συνέπειες στην διαρκή υποβάθμιση τόσο

της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών εκπαίδευσης όσο και κάλυψη βασικών

καθημερινών αναγκών του εκπαιδευτικού προσωπικού.

Μοιρασου το.