Νέα τμήματα μάθησης από το ΚΔΒΜ του Δήμου Αλεξανδρούπολης

0

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Αλεξανδρούπολης στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.
Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Αλεξανδρούπολης μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:
Α/Α ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΣΕ ΩΡΕΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΤΗΛΕ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ
1 Επιχειρηματικότητα και Τουριστική-Πολιτιστική Ανάπτυξη 25 Χ
2 Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα – e-επιχειρείν 25 Χ
3 Διαμόρφωση και διακόσμηση εσωτερικών χώρων 25 Χ
4 Δημιουργία Ιστοσελίδας 50 Χ
5 Ιταλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25 Χ
6 Ισπανικά για τον τουρισμό(Α1-Α2) 25 Χ
7 Βασικά Αγγλικά Α2 50 Χ
8 Βασικά Τουρκικά επιπέδου Α2 50 Χ
9 Ελληνικό Αλφαβητικό σύστημα 25 Χ
10 Διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων 25 Χ
11 Αντιμετώπιση της κοινωνικής κρίσης στην καθημερινή ζωή 25 Χ
12 Τοπική Ιστορία 25 Χ
Σε περιπτώσεις αναστολής της δια ζώσης εκπαίδευσης λόγω περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας covid-19, τα τμήματα μάθησης θα υλοποιούνται μόνο μέσω τηλε-εκπαίδευσης (εξ αποστάσεως παρακολούθηση).
Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».
Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης:
Τηλ. :2551089690
Ταχ. Διεύθυνση: Αίνου 46
Email: diaviou@alexpolis.gr
Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται καθημερινά στο γραφείο του Κέντρου δια βίου μάθησης, στη Δημοτική βιβλιοθήκη, από τις 10 έως τις 12 αλλά και ηλεκτρονικά στο παραπάνω email. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Μοιρασου το.