Νέο ηλεκτροκίνητο όχημα για τις Κοινωνικές Δομές απέκτησε ο Δήμος Ιλίου

0

Στην προμήθεια ηλεκτροκίνητου οχήματος για την ενίσχυση των κοινωνικών δομών και προγραμμάτων του, προχώρησε ο Δήμος Ιλίου. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020», για την ΟΧΕ/ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας. Η προμήθεια του οχήματος, προϋπολογισμού σαράντα ενός χιλιάδων τριακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ (41.354,00€), πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 951/27-2-2019 απόφαση του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ), ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης.
Το νέο ηλεκτροκίνητο όχημα θα διατεθεί για τις ανάγκες της Κοινωνικής Υπηρεσίας, με στόχο τον περιορισμό του αποκλεισμού των ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων, όπως οι ηλικιωμένοι, οι ανήμποροι, οι χρόνια πάσχοντες κ.α. και την ενίσχυση της προσβασιμότητάς τους σε κοινωνικά αγαθά. Πιο συγκεκριμένα, οι ωφελούμενοι θα εξυπηρετούνται για τις ανάγκες τους σε νοσοκομεία, ιατρούς ΕΟΠΥ, Κέντρα Υγείας για θέματα υγείας και θεραπείας, καθώς επίσης και για διάφορες συναλλαγές τους με δημόσιες υπηρεσίες (ΔΟΥ, επιτροπές ΚΕΠΑ, τραπεζικά ιδρύματα, κ.α.)
Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος: «Σήμερα, που οι κοινωνικοί δείκτες επιδεινώνονται δραματικά, η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου μας αποτελεί τον κεντρικό βραχίονα για την παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας σε ευπαθείς και αδύναμες ομάδες του πληθυσμού. Στο πλαίσιο αυτό, εντάσσεται η προμήθεια του νέου ηλεκτροκίνητου οχήματος, με σκοπό την έγκαιρη, αποτελεσματική και κατά προτεραιότητα παροχή αυτής της φροντίδας. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχή κατάληξη της δράσης και να διαβεβαιώσω ότι θα συνεχίσουμε την προσπάθεια, γιατί όλοι έχουμε δικαίωμα στη ζωή και την αξιοπρέπεια γεγονός που, σε τόσο δύσκολους καιρούς, δεν είναι ούτε προφανές, ούτε αυταπόδεικτο».

Μοιρασου το.