Νέο Voucher αποφοίτων ΑΕΙ/ΤΕΙ 25-45 ετών στους κλάδους της πληροφορικής

0

Στις 28/06/2019 ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα ανέργων ηλικίας 25-29 & 30-45 ετών στον κλάδο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) με εκπαιδευτικό επίδομα 2.800€!

Ειδικότερα:

Ξεκινά το πρόγραμμα Voucher για 3.000 ανέργους με τίτλο: «Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων νέων 25 έως 29 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός πληροφορικής), μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ»
Ξεκινά το πρόγραμμα Voucher για 2.000 ανέργους με τίτλο: «Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων νέων 30 έως 45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός πληροφορικής), μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ».
Η συνολική διάρκεια κάθε προγράμματος κατάρτισης είναι 600 ώρες και περιλαμβάνει:

υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής
υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας (400) ωρών σε ειδικότητα του κλάδου Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
απόκτηση εργασιακής εμπειρίας διάρκειας (200) ωρών.
πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.
Οι προτεινόμενες ειδικότητες που οδηγούν στην αντίστοιχη πιστοποίηση είναι οι εξής:

Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού,
Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών,
Προγραμματιστής βάσεων δεδομένων
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής είναι τα εξής:

Αντίγραφο Ταυτότητας
Βεβαίωση Ανεργίας
Εκκαθαριστικό 2017
Αντίγραφο τίτλου σπουδών
Αντίγραφο πιστοποιητικού αγγλικής γλωσσομάθειας (τουλάχιστον Lower)
Υ/Δ ότι δεν είναι σπουδαστής/τρια ή φοιτητής/τρια και οτι δεν έχει παρακολουθήσει άλλο συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ πρόγραμμα κατάρτισης κατά την τελευταία διετία
Βεβαίωση δικαιούχου ΚΕΑ (Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης) – (αφορά μόνο τους δικαιούχους)
Σκοπός της δράσης είναι ο περιορισμός του ελλείμματος ψηφιακών δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού που παρεμποδίζει την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ψηφιακής οικονομίας προς όφελος της ανάπτυξης και της απασχόλησης.

Η πιστοποίηση θα διενεργηθεί από Φορείς Πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή/ και διεθνώς και οι οποίοι είτε είναι διαπιστευμένοι σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 17024 είτε είναι πιστοποιημένοι από τον ΕΟΠΠΕΠ να χορηγούν πιστοποιητικά για τις συγκεκριμένες ειδικότητες ή από εταιρείες Λογισμικού, οι οποίες παρέχουν σχετικές Πιστοποιήσεις.

Μοιρασου το.