Οι υπάλληλοι του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου είναι απολύτως συνεπείς στις υποχρεώσεις τους

0

Από το γραφείο του Αντιδημάρχου Σπ. Καρβέλη γίνεται γνωστό ότι:
«Το γεγονός ότι διανύουμε ημέρες προ των εκλογών, δεν έχει καμία σημασία ή επιρροή στον τρόπο άσκησης των καθηκόντων των εργαζομένων του Δήμου. Κατά συνέπεια συνιστάται σε υποψηφίους Δημάρχους ν’ αποφεύγουν υπονοούμενα ή ψευδείς αναφορές περί του αντιθέτου ».

Μοιρασου το.