ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΕΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΖΩΝΗΣ

0

Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες νέου δικτύου ύδρευσης , με αξιοποίηση υπάρχουσας πηγής και κατασκευής αγωγού μήκους 2.200 μέτρων , στην Κοινότητα Ζώνης.
Το έργο πραγματοποιήθηκε από το προσωπικό της Δ.Ε.Υ.Α.Β. (Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Βοΐου) , με ιδίους πόρους και με την πολύτιμη βοήθεια του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ανάπτυξης κ. Λυσσαρίδη Νικόλαο , ο οποίος διέθεσε μηχάνημα έργου ( jcb) της ιδιωτικής του επιχείρησης.
Η Δ.Ε.Υ.Α.Β. αξιοποιεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο κάθε πηγή υδροδότησης της περιοχής , ώστε να εξασφαλίζει την επάρκεια του αγαθού του νερού στους καταναλωτές.

Μοιρασου το.