ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

0

Καλείσθε να παραστείτε την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2020 και ώρα 7.00 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων «Ιατρού Μαρίας Γιάννη – Πίντζου» του Δημαρχείου Μαρκοπούλου, στην όγδοη (8η) συνεδρίαση έτους 2020 του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί των κατωτέρω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για άδεια βιντεοσκόπησης των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

2. Λήψη απόφασης για έγκριση σχεδίου 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Μαρκοπούλου, έτους 2020.

3. Λήψη απόφασης για ψήφιση 1ης υποχρεωτικής αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2020 Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

4. Λήψη απόφασης για έγκριση καταβολής επιχορήγησης (2ο αίτημα) στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ», για το έτος 2020.

5. Λήψη απόφασης για μίσθωση κτιρίου, για τη στέγαση του παραρτήματος του 3ου Νηπιαγωγείου Μαρκοπούλου.

6. Λήψη απόφασης για χωροθέτηση και αδειοδότηση της διοργάνωσης των Θρησκευτικών Εμποροπανηγύρεων που λαμβάνουν χώρα στα όρια του Δήμου Μαρκοπούλου.

7. Λήψη απόφασης για μετατόπιση επί της ιδίας οδού της Λαϊκής Αγοράς Δήμου Μαρκοπούλου.

8. Λήψη απόφασης για καθορισμό αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό έτος – τάξης μαθητείας ΕΠΑΛ) για απασχόληση στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας κατά την περίοδο 2020-2021.

9. Λήψη απόφασης για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς και αποδοχή της εισφοράς της δακοκτονίας.

10. Λήψη απόφασης για έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης για τη συνέχιση της χρήσης των ευρισκομένων εντός του Ολυμπιακού Κέντρου Ιππασίας εγκαταστάσεων, από την Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας.

11. Λήψη απόφασης για συναίνεση μεταφοράς των έργων που αφορούσαν το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και καθορισμός νομίμου εκπροσώπου του Δήμου για την υπογραφή κάθε απαιτούμενου εγγράφου, κατόπιν της υπ’αρ.829/18-6-2020 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικού.

12. Λήψη απόφασης για έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ».

13. Λήψη απόφασης για έγκριση αρχιτεκτονικής μελέτης εφαρμογής του έργου «Διαμόρφωση παιδικής χαράς, περιμετρικών οδών και κοινοχρήστου χώρου στο Ο.Τ. ΚΧ 240 της 3ης ΠΕ Πόρτο Ράφτη, Δήμου Μαρκοπούλου».

14. Λήψη απόφασης για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου 10,54 τ.μ. έμπροσθεν του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, που βρίσκεται στην οδό Γ. Πίνη & Πίντζου, στο Μαρκόπουλο.

15. Λήψη απόφασης για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου 40,71 τ.μ. έναντι του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, που βρίσκεται στην κεντρική πλατεία Δ. Σωτηρίου, Ο.Τ. 107, στο Μαρκόπουλο (βλ. διάγραμμα περιβάλλοντα χώρου).

16. Λήψη απόφασης για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου 66,76 τ.μ., έμπροσθεν του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, που βρίσκεται στην κεντρική πλατεία Δ. Σωτηρίου, στο Μαρκόπουλο.

17. Λήψη απόφασης για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου 18,57 τ.μ. έμπροσθεν του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 8, οδός Αγίας Μαρίνας 19, στο Πόρτο Ράφτη.

18. Λήψη απόφασης για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου 21,64 τ.μ. έμπροσθεν του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, που βρίσκεται στην οδό Σακελαρίου 6, στο Ο.Τ.105, στο Μαρκόπουλο.

19. Λήψη απόφασης για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου 5,53 τ.μ. έμπροσθεν του υπαίθριου μανάβικου στην οδό Αναπαύσεως 27, στο Μαρκόπουλο.

20. Λήψη απόφασης για παραχώρηση θέσης στάθμευσης για ΑΜΕΑ στην οδό Μ. Μπότσαρη στο Πόρτο Ράφτη.

21. Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας τομής και κατάληψης οδοστρωμάτων για εκτέλεση εργασιών εγκατάστασης οπτικών ινών της εταιρείας VODAFONΕ.

22. Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας τομής και κατάληψης οδοστρωμάτων για εγκατάσταση οπτικής ίνας, της εταιρείας OTE.

23. Λήψη απόφασης για χορήγηση χρονικής παράτασης άδειας τομής και κατάληψης οδοστρωμάτων για εκτέλεση εργασιών εγκατάστασης δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών της εταιρείας COSMOTE.

24. Λήψη απόφασης για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και χορήγηση άδειας εισόδου εξόδου εργοταξίου για την κατασκευή Αντλιοστασίου Α4, στην Λ. Πόρτο Ράφτη, θέση Δοντά, στο πλαίσιο του έργου: «Αντλιοστάσια ακαθάρτων Πόρτο Ράφτη».

25. Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα, με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου στoν ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ1372 με κωδικό 710606 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.

26. Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα, με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου στoν ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ788 με κωδικό 644205 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.

27. Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης Δήμου στoν ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ756 με κωδικό 644806 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.

28. Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης στους ιδιοκτήτες του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ1036 με κωδικό ιδιοκτησίας 681307 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.

29. Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης Δήμου στους ιδιοκτήτες του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ505 με κωδικό 610102 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.

30. Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης Δήμου στην ιδιοκτήτρια του οικοπέδου στα Ο.Τ. Γ1014 Ν2, Γ507 Ν5, Γ525 Ν1 με κωδικό 610319 και στο Ο.Τ. Γ887 με κωδικό 671307Α της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.

31. Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης Δήμου στην ιδιοκτήτρια του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ636 με κωδικό 633320 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.

32. Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης Δήμου στην ιδιοκτήτρια του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ505 με κωδικό 610102 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.

33. Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης Δήμου στους ιδιοκτήτες του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ997 με κωδικό 682041 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.

34. Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης Δήμου στην ιδιοκτήτρια του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ1300 με κωδικό 701126 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.

35. Λήψη απόφασης επί του υπ’ αρ. -2- Πρακτικού της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων.

36. Λήψη απόφασης για καθορισμό αμοιβής Δικηγόρων για το χειρισμό ζητημάτων ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, απαιτουμένων εξειδικευμένων γνώσεων (άρθρο 72, παρ. 1ιε΄, Ν.3852/2010).

37. Λήψη απόφασης για καθορισμό αμοιβής Δικηγόρων για το χειρισμό ζητημάτων, απαιτουμένων εξειδικευμένων γνώσεων (άρθρο 72, παρ. 1ιθ΄, Ν.3852/2010), κατόπιν των υπ’αρ. 78, 97 & 98/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

38. Λήψη απόφασης για έγκριση κοπής δέντρων.

Μοιρασου το.