ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018

0

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 217 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ114/Α/08.06.2006) καλείστε να προσέλθετε σε Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 14-07-2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ., στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, [στο Δημοτικό Μέγαρο] στην έδρα του Δήμου στην Ελευθερούπολη, βάσει της αριθ. 174/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση του κατωτέρω θέματος:

ΘΕΜΑ 1ο Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής Δήμου Παγγαίου για το έτος 2018

Μοιρασου το.