ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ 31-8-2017

0

Καλείσθε να παραστείτε την Πέμπτη 31 Αυγούστου 2017 και ώρα 7.00μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων «Ιατρού Μαρίας Γιάννη – Πίντζου» του Δημαρχείου Μαρκοπούλου, στη δέκατη τρίτη (13η) συνεδρίαση έτους 2017 του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί των κατωτέρω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

1) Λήψη απόφασης για έγκριση 7ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου, έτους 2017.
2) Λήψη απόφασης για καθορισμό τρόπου εκτέλεσης των Κ.Α. του Προϋπολογισμού του Δήμου Μαρκοπούλου.
3) Λήψη απόφασης για έγκριση 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Μαρκοπούλου «ΚΔΕΜ», έτους 2017.
4) Λήψη απόφασης για αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαρκοπούλου».
5) Λήψη απόφασης για ορισμό εκπροσώπων του Δήμου Μαρκοπούλου, λόγω εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΙΝΟΥ».
6) Λήψη απόφασης για ένταξη του Δήμου Μαρκοπούλου ως μέλος στο Δίκτυο «Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων».
7) Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Μαρκοπούλου στη «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ».
8) Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη διανομή ή μη εκτάσεων για βοσκή στο Δήμο Μαρκοπούλου για το έτος 2017.
9) Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου Μαρκοπούλου στο έργο με τίτλο «Ευρωπαϊκές τοπικές και περιφερειακές εμπειρίες και βέλτιστες πρακτικές στις πολιτικές που αφορούν τον τομέα των τροφίμων», στα πλαίσια του Προγράμματος Europe for Citizens.
10) Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου Μαρκοπούλου στο έργο με τίτλο «Πόλεις για διαμονή: είστε ευπρόσδεκτοι», στα πλαίσια του Προγράμματος Europe for Citizens.
11) Λήψη απόφασης για καθορισμό θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΑΣΠΑΙΤΕ στο Δήμο Μαρκοπούλου.
12) Λήψη απόφασης για έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης νομικών παρασχεθεισών υπηρεσιών (άρθρο 219 του Ν.4412/2016).
13) Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών/εργασιών για διάφορες δαπάνες του Δήμου (άρθρο 219, παρ.5 του Ν.4412/2016).
14) Λήψη απόφασης για συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου «Συντήρηση & Επισκευή Σχολικών κτιρίων».
15) Λήψη απόφασης για τη Γνωμοδότηση επί της μελέτης ανανέωσης ΑΕΠΟ (αρ. πρωτ. Φ4445/2864/Περιβ.9/29-7-11), σχετικά με το έργο: «Μονάδα παραγωγής, συσκευασίας, επισήμανσης, αποθήκευσης και μορφοποίησης φαρμακευτικών – κτηνιατρικών και καλλυντικών προϊόντων», του φορέα «MEDHEL ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»
16) Λήψη απόφασης για τη Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την τροποποίηση της ΑΕΠΟ (αρ. πρωτ. Φ2634/27332/11), σχετικά με τη δραστηριότητα: «Διαλογή προσωρινή αποθήκευση και επεξεργασία αποβλήτων από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και κατασκευές (ΑΕΚΚ) και διαλογής και προσωρινής αποθήκευσης μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων και μεταχειρισμένων ελαστικών, οχημάτων και αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)» του φορέα «ΝΕΙΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.».
17) Λήψη απόφασης για έγκριση της προτεινόμενης κυκλοφοριακής οργάνωσης στη συμβολή των οδών Ελ. Βενιζέλου, Μετ. Σωτήρος, Κυκλάδων και Πανοράματος στην 4η-5η Π.Ε. στο Πόρτο Ράφτη, σύμφωνα με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας.
18) Λήψη απόφασης για εγκατάσταση τριών (3) POS (μηχανήματα ηλεκτρονικής πληρωμής με την χρήση καρτών) στα ταμεία του Δήμου Μαρκοπούλου.
19) Λήψη απόφασης για προσκύρωση τμήματος καταργουμένης αγροτικής οδού, στην ιδιοκτήτρια του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ1251 με κωδικό 703002 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
20) Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα, με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου στην ιδιοκτήτρια του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ853-850 με κωδικό 671228 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
21) Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα, με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ896 με κωδικό 691107 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
22) Λήψη απόφασης για επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.
23) Λήψη απόφασης επί του υπ’ αρ. -6- Πρακτικού της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων.
24) Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης Δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου Μαρκοπούλου.

Μοιρασου το.