ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

0

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) καλείστε να προσέλθετε στις 30-11-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, σε Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο 48η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου οικ. έτους 2018
ΘΕΜΑ 2ο 49η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου οικ. έτους 2018
ΘΕΜΑ 3ο Έγκριση έκτακτης μετάβασης του Δημάρχου Παγγαίου στην Αθήνα από 29/11/2018 έως 30/11/2018
ΘΕΜΑ 4ο Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου Παγγαίου στις Βρυξέλες από 02/12/2018 έως 05/12/2018
ΘΕΜΑ 5ο Γνωμοδότηση για την “Πρόταση μεταβολής ειδικοτήτων στο ΕΠΑ.Λ. Ελευθερούπολης για το σχολικό έτος 2019-2020″
ΘΕΜΑ 6ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: ” Εσωτερικό Δίκτυο Αποχέτευσης Δ.Δ. Κηπιών” (Αρ. μελ. 1020/2009)
ΘΕΜΑ 7ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου : “ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤ?Ν ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ” (Αρ. Μελ. 1013/2009 – Π/Υ : 3.923.700 €)
ΘΕΜΑ 8ο Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 278/2018 απόφασης περί εξέτασης της αριθ. πρωτ. 1267/27-06-2018 αίτησης του Σκοπευτικού Οµίλου Ν. Καβάλας περί παραχώρησης χρήσης έκτασης γης στο αγρόκτημα Κοκκινοχώματος
ΘΕΜΑ 9ο Γνωμοδότηση για την εξαγορά, από την Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας, δύο τμημάτων του υπ’ αρ. 1878η κοινόχρηστου αγροτεμαχίου εκτάσεων 9.25τ.μ. και 10,92τ.μ. που βρίσκονται στο Αγρόκτημα Ν. Περάμου του Δήμου Παγγαίου στην κα Βαμβακερού Ελισάβετ
ΘΕΜΑ 10ο Γνωμοδότηση για την παραχώρηση, από την Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας, δύο τμημάτων των υπ’ αρ. 699ε και 704ε κοινόχρηστων αγροτεμαχίων εκτάσεως 1751.24τ.μ. και 400τ.μ. αντίστοιχα, που βρίσκονται στο Αγρόκτημα Αντιφιλίππων του Δήμου Παγγαίου στον κ. Τυρακίδη Παράσχο

Μοιρασου το.