ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

0

Με την παρούσα, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (αντικατάσταση του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010) , που θα πραγματοποιηθεί στις 30/10/ 2019, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλ. Εθνικής Αντίστασης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1) Ενημέρωση – συζήτηση για Κ.Ε.Θ.Ε.Α
2) ΄Εκδοση ψηφίσματος για το ΚΕΘΕΑ (εξ αναβολής)

II. ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
3).Εκλογή εκπροσώπων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λεβαδέων στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Στερεάς Ελλάδας.
• Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Διοικητικών ,Οικονομικών Υπηρεσιών ,Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού κ. ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
4) Έγκριση 11ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης (182/2019 Ο.Ε).
• Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Διοικητικών ,Οικονομικών Υπηρεσιών ,Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού κ. ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
5) Έγκριση Ισολογισμού – Απολογισμού – Έκθεσης Πεπραγμένων Κ.Ε.ΔΗ.Λ. οικον. έτους 2018.
• Εισηγητής : Δημοτικός Σύμβουλος-Πρόεδρος ΚΕΔΗΛ κ. ΤΣΕΣΜΕΤΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
6) Έγκριση 3ης Aναμόρφωσης Προϋπολογισμού της Κ.Ε.ΔΗ.Λ οικ. έτους 2019.
• Εισηγητής : Δημοτικός Σύμβουλος-Πρόεδρος ΚΕΔΗΛ κ. ΤΣΕΣΜΕΤΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
IΙI. ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
7) Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων 2019 (5/2019 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής)
• Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων ,Πολεοδομικού Σχεδιασμού κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
8) Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και Τακτοποιητικού του έργου « Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιϊας Δ.Ε. Λιβαδειάς , Δ.Ε. Κορώνειας και Δ.Ε. Δαύλειας στο Δήμο Λεβαδέων για τα έτη 2017-2018 (Α’ ΦΑΣΗ)»
• Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων ,Πολεοδομικού Σχεδιασμού κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
9) Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ”
• Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων ,Πολεοδομικού Σχεδιασμού κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

IV. ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
10) Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Λεβαδέων στην δράση “ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ”
• Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας κα Νταντούμη Ιωάννα.
11) Ψήφιση νέου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Δομής ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ενταγμένης στην πράξη με τίτλο {Δομή παροχής βασικών αγαθών Κοινωνικό παντοπωλείο, παροχή συσσιτίου, κοινωνικό φαρμακείο του Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας με κωδικό ΟΠΣ 5002200}”
• Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας κα Νταντούμη Ιωάννα.
12) Ορισμός μελών της Επιτροπής Διαχείρισης της δομής “ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ”
• Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας κα Νταντούμη Ιωάννα.
13) Ψήφιση νέου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Δομής ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ενταγμένης στην πράξη με τίτλο {Δομή παροχής βασικών αγαθών Κοινωνικό παντοπωλείο, παροχή συσσιτίου, κοινωνικό φαρμακείο του Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας με κωδικό ΟΠΣ 5002200}”
• Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας κα Νταντούμη Ιωάννα.
14) Ορισμός μελών της Επιτροπής Διαχείρισης της δομής “ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ”
• Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας κα Νταντούμη Ιωάννα.
15) Μερική τροποποίηση της αριθμ. 259/2018 απόφασης του Δ.Σ. “Κανονισμός λειτουργίας της Δομής
Παροχής Συσσιτίου Δήμου Λεβαδέων”
• Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας κα Νταντούμη Ιωάννα.
16) Ορισμός μελών της Επιτροπής Διαχείρισης της δομής Παροχής Συσσιτίου”
• Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας κα Νταντούμη Ιωάννα.

Μοιρασου το.