Πρόσκληση για συμμετοχή στη Δράση 1.4 – Στήριξη της προώθησης του μελιού και των άλλων προϊόντων της κυψέλης για το έτος 2020

0

Από το Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας του Δήμου Μεγαρέων ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 500579/14-07-2020 έγγραφο της Δ.Α.Ο.Κ. ΠΕ Δυτ. Αττικής και σε εφαρμογή της υπ΄αριθμ. 225/152435/11-06-2020 απόφασης του ΥΠΑΑΤ, καλούνται οι δυνητικοί δικαιούχοι να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στη δράση 1.4 «Στήριξη της προώθησης του μελιού και των άλλων προϊόντων της κυψέλης για το έτος 2020».
Η δράση αφορά νομικά πρόσωπα εποπτευόμενα από το ΥΠΑΑΤ, συνεταιρισμούς, ομάδες ή οργανώσεις παραγωγών μελισσοκομίας, πανεπιστήμια, ιδρύματα και επιστημονικούς φορείς καθώς και φυσικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον τομέα παραγωγής και εμπορίας μελισσοκομικών προϊόντων.
Επιλέξιμες ορίζονται οι δαπάνες συμμετοχής σε εκθέσεις προώθησης του προϊόντος, σε εκδηλώσεις, ημερίδες ή συνέδρια, διοργάνωσης εκδηλώσεων, δημιουργίας ενημερωτικού υλικού, προβολής και έκθεσης μελισσοκομικού υλικού.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή το αίτημα τους στη Δ/νση Συστημάτων Εκτροφής Ζώων του ΥΠΑΑΤ, μέχρι τις 21 Ιουλίου 2020.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ http://www.minagric.gr ή στο Τμήμα Μελισσοκομίας, Σηροτροφίας & Λοιπών Ζωικών Οργανισμών στα τηλ. 2102125704 και 2102125769 καθώς και στα email kalogridis.D@minagric.gr και mtzitzinakis@minagric.gr

Μοιρασου το.