Πρόσκληση για τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2014

0

Τα Τακτικά Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων
1. Θεοδωρόπουλος Στυλιανός
2. Διαμαντόπουλος Ανδρέας
3. Κοσκοβόλη Αικατερίνη
4. Κωτσαδάμ Γεώργιος
5. Νταντούμη Ιωάννα
6. Μητάς Αλέξανδρος
7. Μπράλιος Νικόλαος
8. Ζιώγας Γεώργιος

Σε περίπτωση απουσίας σας , παρακαλείσθε να ενημερώσετε τη γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής στο τηλέφωνο 2261350817 προκειμένου να προσκληθεί αναπληρωματικό μέλος.
Με την παρούσα σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί την 18η Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13,00 στο Δημοτικό Κατάστημα.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Σύνταξη προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2015 .

Μοιρασου το.