Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα 4 Απριλίου 2022

0

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ: Α) Τo Δήμαρχο Λεβαδέων : ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑ ΙΩΑΝΝΗ

Β) Τα τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

1. ΚΑΛΟΓΡΗΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ

2. ΜΗΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ

3.ΤΣΕΣΜΕΤΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

4. ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

5. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

6. ΣΑΚΚΟ ΜΑΡΙΟ

7. ΝΤΑΝΤΟΥΜΗ ΙΩΑΝΝΑ

8. ΜΕΡΤΖΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ

9. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ ΒΡΑΣΙΔΑ

10. ΣΑΓΙΑΝΝΗ ΜΙΧΑΗΛ

11. ΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ (ΓΙΩΤΑ)

12. ΓΑΛΑΝΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ

13. ΚΑΠΛΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΚΟ

14. ΤΟΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ

15. ΤΖΟΥΒΑΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟ

16. ΦΟΡΤΩΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ

17. ΚΑΡΑΛΗ ΧΡΗΣΤΟ

18. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΛΟΥΚΑ

19. ΠΟΥΛΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ

20. ΚΟΤΣΙΚΩΝΑ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ

21. ΑΡΚΟΥΜΑΝΗ ΠΕΤΡΟ

22. ΜΠΡΑΛΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ

23. ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ

24. ΤΣΙΦΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ

25. ΜΠΑΡΜΠΕΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟ

26. ΑΛΕΞΙΟΥ ΛΟΥΚΑ

27. ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ

28. ΠΛΙΑΚΟΣΤΑΜΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ

29. ΧΕΒΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ( ΝΑΝΣΥ)

30. ΤΟΥΜΑΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

31. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ

32. ΚΑΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ

Γ) Τους Πρόεδρους των Κοινοτήτων:

Δ.Ε ΔΑΥΛΕΙΑΣ
1 Στουρνάρα Παναγιώτη (Δαυλείας)
2 Κουρεντή Αθανάσιο (Μαυρονερίου)
3 Ζησιμόπουλο Αθανάσιο (Παρορίου)

Δ.Ε ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ

1 Φουντά Χρήστο (Κορώνειας)
2 Μίχο Αθανάσιο (Αγ.Γεωργίου
3 Πούλο Αντώνιο (Αγ. Αννας)
4 Νικολάου Περικλή (Αγ. Τριάδας)
5 Λύτρα Παναγιώτη (Αλαλκομενών)

Δ.Ε ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ

1 Λαζάρου Ιωάννη (Κυριακίου)

Δ.Ε ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

1 Γκικοπούλου Μαρία (Λιβαδειάς)
2 Μπαρλά Αλέξανδρο (Λαφυστίου)
3 Γκικόπουλο Παναγιώτη (Ρωμέικου)

Δ.Ε ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ

1 Σπυρόπουλο Αθανάσιο (Αγ. Βλασίου)
2 Φλώρο Ιωάννη (Ακοντίου)
3 Μωραϊτη Λουκά (Ανθοχωρίου)
4 Ζαχαράκου Αικατερίνη (Βασιλικών)
5 Γκικόπουλο Νικόλαο (Θουρίου)
6 Σκούρα Ανδρέα ( Προσηλίου)
7 Παπαδά Αγγελική (Προφήτη Ηλία)
8 Καρανάσο Αθανάσιο (Χαιρωνειας)

Με την παρούσα, σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει 4 Απριλίου 2022 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 , η οποία λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 θα πραγματοποιηθεί ΜΕΙΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλ. Εθνικής Αντίστασης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) κατ΄εφαρμογήν:
α) των διατάξεων του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (αντικατάσταση του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010) ,
β) Τις διατάξεις της υπ΄αριθμ .643/2021 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας» Μέρος Α3, όπου αναφέρονται τα παρακάτω :
Η μεικτή συνεδρίαση πραγματοποιείται διά ζώσης, τηρουμένων όλων των εν ισχύι υγειονομικών μέτρων, και ταυτόχρονα μέσω τηλεδιάσκεψης. Ειδικότερα:
• Με φυσική παρουσία παρευρίσκονται:
α) έως επτά (7) άτομα, είτε αυτά είναι εμβολιασμένα είτε ανεμβολίαστα, τηρουμένης της απόστασης του ενάμισι (1,5) μέτρου, ή
β) περισσότερα από επτά (7) άτομα, χωρίς περιορισμό στον αριθμό των συμμετεχόντων, αποκλειστικά εφόσον πρόκειται για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων (απόσταση ενάμισι μέτρου μεταξύ των παρευρισκομένων, αναλογία του ενός ατόμου ανά πέντε τ.μ., χρήση μάσκας και αντισηπτικού).
• Μέσω τηλεδιάσκεψης συμμετέχουν οι αιρετοί που δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις φυσικής παρουσίας ή δεν επιθυμούν να έχουν φυσική παρουσία στο χώρο της συνεδρίασης.

Επισημαίνεται, τέλος, ότι στην πρόσκληση σε δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση θα πρέπει να αναγράφεται ο ανωτέρω μεικτός τρόπος συνεδρίασης καθώς και να ορίζεται προθεσμία ενημέρωσης του προέδρου του συλλογικού οργάνου αναφορικά με τον τρόπο συμμετοχής σε αυτή, δηλαδή είτε διά ζώσης είτε μέσω τηλεδιάσκεψης.

Μαζί με την πρόσκληση σας αποστέλλονται οι εισηγήσεις σε μορφή scan στα προσωπικά σας
e-mail
Σε περίπτωση που κάποιοι δημοτικοί σύμβουλοι δεν διαθέτουν προσωπικό e-mail , τόσο η πρόσκληση όσο και οι σχετικές εισηγήσεις θα αποσταλούν στα κατά τόπους γραφεία των Κοινοτήτων διαμονής τους .

Βάσει των διατάξεων της υπ΄αριθμ .643/2021 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) , μέρος Α3 , ορίζεται προθεσμία ενημέρωσης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με τον τρόπο συμμετοχής σε αυτή του κάθε δημοτικού συμβούλου , δηλαδή είτε διά ζώσης, είτε μέσω τηλεδιάσκεψης μέχρι την ΔΕΥΤΕΡΑ 04/04/2022 και ώρα 11:00π.μ .

• ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ κας . ΚΑΡΑΒΑ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ (ΒΑΛΙΑ )

• ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ κ. Ταγκαλέγκα Ιωάννη

Ενημέρωση , συζήτηση για το θέμα του Νερόμυλου.
Ι. ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1.Αποδοχή και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο των όρων επενδυτικού δανείου από το Τ.Π. και Δανείων συνολικού ποσού 2.000.391,03 € , για την εκτέλεση έργου «Υποδομές ηλεκτροκίνησης – ηλεκτρικά αυτοκίνητα – σταθμοί φόρτισης του Δήμου Λεβαδέων» ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. ( αριθμ. 48/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής )

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών κ. ΜΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

2.Καθορισμός αμοιβής σε δικηγόρο δικαστικού χειρισμού ζητήματος και ειδικότερα της άσκησης (σύνταξη-κατάθεση-εκδίκαση) Αιτήσεως Ακυρώσεως , Αιτήσεως Αναστολής , Προσθέτων λόγων , σύνταξη Υπομνημάτων , Παράσταση κατά την εκδίκαση της υπόθεσης και Εκπροσώπηση του Δήμου στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών και γενικότερα όποια τυχόν διαδικαστική ή άλλη ουσιαστική ενέργεια κριθεί αναγκάια για υπόθεση αιολοκού πάρκου «ΞΕΡΟΒΟΥΝΙ –ΤΖΑΡΑ».

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών κ. ΜΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

3. Εισήγηση για τη διατήρηση ή μη της θέσης κενωθέντος περιπτέρου επί της οδού Καραγιαννοπούλου 171 στη Κοινότητα Λιβαδειάς

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών κ. ΜΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

4. Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου διαχείρισης περισυλλογής Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ ), που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Λεβαδέων

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών κ. ΜΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

5. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικού αγροτεμαχίου στη θέση « ΚΑΜΑΡΑ » στο Σύλλογο Σαρακατσαναίων Ν.Βοιωτίας

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών κ. ΜΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΙΙ. ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

6.Σύσταση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς »

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων ,Πολεοδομικού Σχεδιασμού κ. ΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

7.Εισήγηση για τη δημιουργία διάβασης με ασφαλή σήμανση επί της οδού Χρήστου Παλαιολόγου , στο ύψος της Πλατείας Συνοικισμού .( αριθμ. 16/23.3.2022 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής )

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων ,Πολεοδομικού Σχεδιασμού κ. ΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΙΙΙ. ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ –ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ , ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

8.Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του έργου με τίτλο « Φωτοβολταικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 118,1 MW στη θέση « ΡΑΧΗ» Δ.Ε Λεβαδέων και Χαιρωνείας του Δήμου Λεβαδέων Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας , Περιφέρειας Στ.Ελλάδας .

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος- Καθαριότητας , Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας κ. ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

9.Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του έργου με τίτλο « Μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος κοπής , κάμψης και σχηματοποίησης έτοιμων δομικών στοιχείων από χάλυβα στη θέση « ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ » ή «ΜΑΡΜΑΡΙΑ » Δ.Ε Λεβαδέων του Δήμου Λεβαδέων Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας , Περιφέρειας Στ.Ελλάδας .

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος- Καθαριότητας , Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας κ. ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

10.Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του έργου με τίτλο « Φωτοβολταικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 19,9 MW στη θέση « ΖΑΧΑΡΙΟΣ ΡΑΧΗ» Δ.Ε Λεβαδέων και Χαιρωνείας του Δήμου Λεβαδέων Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας , Περιφέρειας Στ.Ελλάδας .

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος- Καθαριότητας , Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας κ. ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

11.Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του έργου με τίτλο « Φωτοβολταικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 69,2 MW στη θέση « ΧΕΡΟΒΟΥΝΟ ΑΓΡΙΛΙΩΝΑ » Δ.Ε Κορώνειας του Δήμου Λεβαδέων Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας , Περιφέρειας Στ.Ελλάδας .

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος- Καθαριότητας , Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας κ. ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

12.Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του έργου με τίτλο « Φωτοβολταικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 19,9 MW στη θέση « ΚΟΤΡΩΝΙ » Δ.Ε Λεβαδέων του Δήμου Λεβαδέων Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας , Περιφέρειας Στ.Ελλάδας .

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος- Καθαριότητας , Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας κ. ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

V ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗΣ

13.Συμμετοχή της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Λεβαδέων στο 24ο Επίσημο Εορτασμό της Απελευθέρωσης του Κάστρου των Σαλώνων καθώς και στις εορτές Εξόδου του Μεσολογγίου .

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας ΚΑΠΗ, Κοινωνικής Προστασίας, κα Νταντούμη Ιωάννα

VΙ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

14. Απευθείας αγορά ακινήτου επί των οδών Ρούμελης και Χαιρωνείας του Δήμου Λεβαδέων.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων ,Πολεοδομικού Σχεδιασμού κ. ΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Μοιρασου το.