Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

0

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 και της αριθμ. 752/ 2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, Μητροπόλεως 46, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, σε Τακτική Συνεδρίαση, που θα γίνει στις 24-12-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ. με θέματα ημερήσιας διάταξης, τα εξής:

Θέμα 1ο Γνωμοδότηση επί του προσχεδίου Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Βέροιας έτους 2020.
Θέμα 2ο Διατύπωση προτάσεων επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου Βέροιας έτους 2020.

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα και ώρα, οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία.

Μοιρασου το.