Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

0

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και της αριθμ.20501/02-09-2019 απόφασης Δημάρχου Βέροιας, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, Μητροπόλεως 46, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, σε τακτική Συνεδρίαση, που θα γίνει στις 20-01-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 με θέματα ημερήσιας διάταξης, τα εξής:

Θέμα 1ο Διατύπωση απόψεων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου «Λειτουργία του υφιστάμενου αρδευτικού δικτύου της περιοχής δικαιοδοσίας του ΓΟΕΒ Πεδιάδων Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά»
Θέμα 2ο Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο επί της Τροποποίησης του Κανονισμού Λειτουργία Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων Δήμου Βέροιας
Θέμα 3ο Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο επί του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας

Μοιρασου το.