Στο ΠΕΠ Πελοποννήσου η ανάπλαση του οικισμού Οιτύλου

0

Την Ένταξη της Πράξης «Ανάπλαση Τ.Κ. Οιτύλου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του περιβάλλοντος – μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον», υπέγραψε την Τρίτη 26 Ιουλίου 2022 ο Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Παναγιώτης Νίκας.
Το έργο, προϋπολογισμού 397.000,00 ευρώ, αφορά στην ανάπλαση δημόσιων κοινόχρηστων χώρων (πλατείας παλαιού Δημαρχείου και οδών) του οικισμού Οιτύλου.
Με την ολοκλήρωση των εργασιών ο κηρυγμένος ως παραδοσιακός οικισμός του Οιτύλου, ο οποίος αποτελεί ήδη σημαντικό πολιτιστικό πόρο της περιοχής, θα αναδειχθεί ακόμη περισσότερο και θα καταστεί προσβάσιμος και λειτουργικός για όλους.
Αποτέλεσμα της ανάπλασης θα είναι η οικονομική και κοινωνική αναζωογόνηση του Οιτύλου, δεδομένου ότι θα καταστεί ελκυστικότερο για κατοίκιση, εγκατάσταση οικονομικών δραστηριοτήτων και προσέλκυση επισκεπτών.
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Μοιρασου το.