Συνάντηση με Περιφερειάρχη και “καμπάνια” ενημέρωσης από την Περιφέρεια για την διατροφική αξία, ανθεκτικότητα και μεγαλύτερη χρήση του Κρητικού ελαιολάδου στη εστίαση. Πλεονεκτεί στην κουζίνα -τηγάνισμα και δεν είναι “μονόδρομος” τα ηλιέλαια-σπορέλαια που οι τιμές τους έχουν εκτοξευτεί.

0

Η Περιφέρεια Κρήτης με την Αγροδιατροφική σύμπραξη σε συνεργασία με φορείς του νησιού, Πανεπιστημιακά ιδρύματα, την λέσχη Αρχιμαγείρων Κρήτης, ετοιμάζει μια στοχευμένη ενημερωτική καμπάνια για την ανάδειξη της υψηλής διατροφικής α-ξίας του Κρητικού ελαιόλαδου και την αντικατάσταση της χρήσης των σπορελαίων, ηλιελαίου που γίνεται μέχρι σήμερα σε πολλά εστιατόρια, ξενοδοχεία, ταβέρνες και που οι τιμές τους έχουν ”εκτοξευτεί” και φτάνουν ή είναι μεγαλύτερες από αυτές του παρθένου παραδοσιακού κρητικού ελαιολάδου.
Αυτό αποφασίστηκε σε μια πρώτη συνάντηση του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη με την συμμετοχή του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Παύλου Μπαριτάκη, του Περιφερειακού συμβούλου -Προέδρου της Αγροδιατροφικής σύ-μπραξης της Περιφέρειας Κρήτης Σταύρου Τζεδάκη, του Προέδρου της λέσχης Αρχι-μαγείρων Κρήτης Αναστασίου Παπαδάκη και των ερευνητών -επιστημόνων, Από-στολου Σπύρου Αν. Καθηγητή του τμήματος χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Γιώργου Φραγκιαδάκη, αντίστοιχα, Αν. Καθηγητή του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.
Η καμπάνια, όπως αναφέρθηκε θα ξεκινήσει άμεσα για την προβολή και διάθεση του κρητικού ελαιόλαδου με σκοπό την ορθή και ευρεία χρήση του, ειδικά στις ξενο-δοχειακές μονάδες και στους χώρους εστίασης αρχής γενομένης από την φετινή τουριστική σεζόν. Όπως διαβεβαίωσαν οι επιστήμονες στη συνάντηση, το Κρητικό ελαιόλαδο είναι το πλέον κατάλληλο σε διατροφική αξία και υψηλή ανθεκτικότητα στην Κρητική και δημιουργική κουζίνα και ότι, τώρα ήρθε η ώρα, είναι η κατάλληλη εποχή να γίνει πράξη και να αναδειχτεί περαιτέρω η διατροφική αξία του παραδο-σιακού μας ελαιολάδου, που είναι μέρος της Κρητικής φιλοξενίας. Ταυτόσημη είναι η θέση που εξέφρασε και ο Πρόεδρος της λέσχης Αρχιμαγείρων Κρήτης Αναστάσιος Παπαδάκης ο οποίος και αναφέρθηκε στα πλεονεκτήματα της διατροφικής αξίας του Κρητικού ελαιολάδου αλλά στην υψηλή ανθεκτικότητα του με την ορθή χρήση στους χώρους εστίασης.

Στ.Τζεδάκης: Καλούμε σε συστράτευση για το κρητικό ελαιόλαδο φο-ρείς και επαγγελματίες εστίασης -τουρισμού. Πρέπει το πρόβλημα τις έλλειψης ηλιελαίου και της αύξηση των τιμών να το μετατρέψουμε σε χρυσή ευκαιρία για το δικό μας, ανώτερο ελαιόλαδο.

Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος της Αγροδιατροφικής σύμπραξης της Περι-φέρειας Σταύρος Τζεδάκης “η συνάντηση υπό τον Περιφερειάρχη Κρή-της Σταύρο Αρναουτάκη σκοπό είχε να συνεργαστούμε για ακόμη μια φορά, Περιφέρεια Κρήτης, η Αγροδιατροφική Σύμπραξη, εκπαιδευτικά ιδρύματα και η Λέσχη Αρχιμαγείρων Κρήτης, αφουγκραζόμενοι τις ιδιαί-τερες συνθήκες που βιώνουμε, προκειμένου να μετατρέψουμε ένα πρό-βλημα, σε ευκαιρία για τους παραγωγούς και το νησί μας. Συγκεκριμέ-να, η έλλειψη σπορέλαιων στην αγορά, που έχει εκτοξεύσει την τιμή των προϊόντων αυτών σε απαγορευτικό επίπεδο, θα μπορούσε να λειτουρ-γήσει ως θετικός παράγοντας στην σημαντική αύξηση της κατανάλωσης του κρητικού ελαιολάδου, στη μαζική εστίαση και στα ξενοδοχεία, όχι μόνο ωμό για τις σαλάτες αλλά και για τηγάνισμα. Έρευνες εξάλλου, έχουν αποδείξει ότι το ελαιόλαδο, όχι μόνο δεν είναι κατώτερο από τα σπορέλαια στο τηγάνισμα, αλλά αντίθετα πλεονεκτεί σε πολλά σημεία.
Με σκοπό λοιπόν το σχεδιασμό μιας καμπάνιας, που να αναδεικνύει και να προβάλει τις ιδιότητες και τα οφέλη του κρητικού ελαιολάδου και παράλληλα να ενημερώνει για τον ορθό τρόπο χρήσης του στο μαγείρε-μα – τηγάνισμα, στοχεύουμε να παροτρύνουμε και να πείσουμε κατα-ναλωτές και επαγγελματίες, ότι δεν είναι «μονόδρομος» η χρήση των σπορέλαιων. Αντίθετα το χρυσάφι της κρητικής γης, το ελαιόλαδο, είναι πλέον η πιο υγιεινή και συμφέρουσα επιλογή”.

Μοιρασου το.