Συνέντευξη Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρου Καρυπίδη

0

Οι Δυνατότητες για Τουριστική Ανάπτυξη είναι τεράστιες, αρκεί να μπουν σωστά θεμέλια.

Η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είναι από τις λιγότερο ανεπτυγμένες Τουριστικά Περιφέρειες της Ελλάδας.
Έχει ξεκινήσει η υλοποίηση ενός προγράμματος όπως μας τόνισε ο Περιφερειάρχης κος Καρυπίδης Θεόδωρος στην συνέντευξη που μας παραχώρησε, που με στοχευμένες ενέργειες θα δώσει μια Νέα Ταυτότητα στο Τουριστικό Προϊόν της Περιφέρειας.
Ως τόπος προορισμού η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας έχει να προσφέρει υπέροχους ορεινούς όγκους, μοναδικές λίμνες, ποτάμια που η αξιοποίησή τους συνδυαζόμενη με τον Πολιτισμό και την οινογαστρονομία της περιοχής μπορεί να δώσει ένα πολύ ελκυστικό τουριστικό προϊόν.
Επίσης, οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού που μπορεί και πρέπει να αναδειχτούν εκμεταλλευόμενοι τα πλεονεκτήματα της περιοχής ( πολιτισμός, υδάτινο δυναμικό, οινογαστρονομία κ.λ.π. ) μπορεί να επιμηκύνουν της τουριστική περίοδο.

Ολόκληρη η συνέντευξη του Περιφερειάρχη.

Αν υπάρχουν και ποια είναι τα προβλήματα της περιφέρειας σας που εμποδίζουν την τουριστική ανάπτυξη της και πως σχεδιάζετε να τα λύσετε;

Η διαχρονική απομόνωση της Δυτικής Μακεδονίας στις παρυφές του ελληνικού τουριστικού χάρτη απαιτεί την οικοδόμηση μιας νέας ταυτότητας. Αναλαμβάνουμε δράση για την υλοποίηση σε βάθος πενταετίας, μίας σαφώς διατυπωμένης στρατηγικής, που θα αξιοποιήσει τα εγγενή πλεονεκτήματα του τουριστικού αποθέματος της Δυτικής Μακεδονίας, με συγκεκριμένους στρατηγικούς άξονες, εξειδικευμένες και στοχευμένες ενέργειες. Ως τόπος προορισμού θα πρέπει η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας να δημιουργήσει και να προσφέρει ένα διακριτό, ελκυστικό και «αυθεντικό» τουριστικό προϊόν, που θα προβάλλει την ταυτότητα της περιοχής, θα ενσωματώνει την εικόνα της, διασφαλίζοντας ποιότητα στην εμπειρία της αναψυχής.

Η 12μηνη τουριστική περίοδος για την περιφέρεια σας είναι εφικτή και γιατί;

Θεωρούμε εφικτή την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου στη Δυτική Μακεδονία ως προορισμού δωδεκάμηνου τουρισμού σε βάθος χρόνου. Στοχεύουμε στην άμβλυνση της εποχικότητας με: α) τη σταδιακή επέκταση της τουριστικής περιόδου, διαφοροποιώντας την τουριστική μας προσφορά και β) την αξιοποίηση των μοναδικών πλεονεκτημάτων που μας προσφέρουν απλόχερα η φύση, η ιστορία και ο πολιτισμός. Το πολυθεματικό τουριστικό μας απόθεμα, παρέχει τη δυνατότητα ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού σε όλη τη διάρκεια του έτους και για το λόγο αυτό διαμορφώνουμε ένα συνεκτικό πρόγραμμα που σε πρώτο χρόνο θα αφορά στην αύξηση της επισκεψιμότητας στην υφιστάμενη τουριστική περίοδο και στη συνέχεια στη διεύρυνσή της.

Σκοπεύετε να προσθέσετε εναλλακτικές μορφές τουρισμού και ποιες;

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας διαθέτει πλεονεκτήματα που πρέπει να αξιοποιηθούν, αναπτύσσοντας εναλλακτικές μορφές τουρισμού συνδυασμένες κατά περίπτωση σε εξειδικευμένα τουριστικά πακέτα που θα απευθύνονται σε επιλεγμένες ομάδες στόχου. Ο σχεδιασμός μας στοχεύει να αναδείξει τη Δυτική Μακεδονία ως έναν ενιαίο εναλλακτικό τουριστικό προορισμό ειδικών ενδιαφερόντων. Κύριοι άξονες του οφείλουν να είναι: α) η αξιοποίηση του ορεινού τουριστικού μας αποθέματος σε δωδεκάμηνη βάση, με τη δημιουργία πολυθεματικών δραστηριοτήτων βουνού, β) η οινογαστρονομία, η οποία μπορεί να αποτελέσει για εμάς ένα δυναμικό εργαλείο ανάπτυξης του τουριστικού και του αγροδιατροφικού τομέα, γ) ο πολιτιστικός τουρισμός, δ) η αξιοποίηση του υδάτινου δυναμικού της περιφέρειας, καθώς διαθέτουμε έναν αναξιοποίητο πλούτο λιμνών και ποταμών, ε) ο εκπαιδευτικός – βιομηχανικός τουρισμός τόσο με την αξιοποίηση των ορυχείων του λιγνιτικού λεκανοπεδίου, όσο και με την ανάδειξη των βιοτόπων της Δυτικής Μακεδονίας, στ) ο θρησκευτικός τουρισμός και ζ) ο τουρισμός πόλης (city break).

Οι δράσεις τουριστικής προβολής για το 2015 τι περιλαμβάνουν;

Ολοκληρώνουμε την ιστοσελίδα της περιφέρειας (www.visitwestmacedonia.gr) μέσω της Εταιρίας Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας και την καθιστούμε βασικό εργαλείο αξιοποίησης των τεχνολογιών ΤΠΕ και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Συμμετέχουμε σε εκθέσεις του εσωτερικού και υλοποιούμε στοχευμένες δράσεις προβολής με τη συμμετοχή επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα σε αναζήτηση νέων δεξαμενών επισκεπτών. Συμμετέχουμε παράλληλα υπό προϋποθέσεις σε εκθέσεις του εξωτερικού για την τρέχουσα περίοδο. Προχωράμε στην παραγωγή έντυπου υλικού τουριστικής προβολής και προωθητικού υλικού. Φιλοξενούμε σημαντικούς διαμορφωτές της ελληνικής κοινής γνώμης (δημοσιογράφους γεύσης – food bloggers – ταξιδιωτικούς δημοσιογράφους) όσο και σημαντικούς διακινητές εγχώριου και εισερχόμενου τουρισμού από τις περιοχές και τις χώρες στόχου.

Υπάρχει συντονισμός των δράσεων τουριστικής προβολής μεταξύ των περιφερειακών ενοτήτων και των δήμων της περιφέρειας σας, ποιοι οι στόχοι και πως υλοποιούνται;

Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη ο σχεδιασμός του πενταετούς στρατηγικού σχεδιασμού μας για τον τουρισμό, ο οποίος θα αποτελεί προϊόν αξιοποίησης μίας συλλογικής περιφερειακής προσπάθειας και θα αποτυπώνει τις επεξεργασμένες ιδέες και απόψεις όλων των εμπλεκόμενων φορέων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα της περιφέρειας, οι οποίες προέκυψαν μέσα από μια σειρά αποδοτικών συσκέψεων, με πρωτοβουλία του αρμόδιου θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού και της Εταιρίας Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας. Στην εφαρμογή του σχεδιασμού αυτού θα κληθούν να λάβουν μέρος όλοι ανεξαιρέτως οι υπεύθυνοι φορείς και κυρίως οι επαγγελματίες του τουριστικού και του αγροδιατροφικού τομέα.

Οι πόροι που διατίθενται για την τουριστική προβολή της περιφέρειας από πού προέρχονται και αν είναι αρκετοί.

Παρά τους ελάχιστους πόρους που έχουμε στη διάθεσή μας, το οικονομικό βάρος της τουριστικής προβολής επωμίστηκε μέχρι σήμερα σχεδόν αποκλειστικά η Περιφέρεια, καθώς όλες οι δράσεις καλύφθηκαν από ίδιους πόρους και από εθνικά προγράμματα. Από δω και έπειτα, η προσπάθειά μας θα αποσκοπεί στην καλύτερη και αποδοτικότερη αξιοποίηση των κονδυλίων του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης 2014 – 2020 για την υλοποίηση του σχεδιασμού μας και τη χρηματοδότηση soft ενεργειών τουριστικής προβολής.

Ποια είναι τα ποσοστά Ελλήνων και ξένων τουριστών που επισκέπτονται την περιφέρεια σας, ποιες είναι οι αγορές του εξωτερικού που συνεργάζεστε και αν σκοπεύετε να ανοίξετε νέες αγορές και ποιες;

Κύρια πηγή τουριστών για τη Δυτική Μακεδονία αποτελούν οι Έλληνες τουρίστες σε ποσοστό 94%, με την κρίσιμη μάζα των επισκεπτών να προέρχεται τα προηγούμενα χρόνια κυρίως από τη Βόρεια Ελλάδα, οι οποίοι κατά τα τελευταία χρόνια της κρίσης συρρικνώθηκε σε σημαντικό βαθμό. Σε ότι αφορά δε τους αλλοδαπούς τουρίστες η πλειοψηφία τους αποτελείται από πολίτες της Ρωσίας και λιγότερο της Ουκρανίας (λόγω του κλάδου της γουνοποιίας) τα προβλήματα των οποίων στην παρούσα φάση αντικατοπτρίζονται και στις τουριστικές ροές στη Δυτική Μακεδονία. Τα παραπάνω δεδομένα μας υποχρεώνουν να αναζητήσουμε νέες δεξαμενές δυνητικών επισκεπτών ειδικών κυρίως ενδιαφερόντων από τη νότια Ελλάδα (κάτοικοι μεγάλων αστικών κέντρων & σημαντικών θερινών τουριστικών προορισμών), την Κύπρο και από χώρες όπως η Τουρκία, οι βαλκανικές χώρες και οι χώρες της Ευρώπης, όπου διαβιώνουν Δυτικομακεδόνες.

Η σύνδεση των τοπικών προϊόντων με τον τουρισμό είναι στόχος ή γεγονός;

Πάγιο στόχο μας αποτελεί η ανάδειξη της Γεωγραφίας των Τυπικών Τοπικών Ποιοτικών Προϊόντων, η διατήρηση της ιστορικής κληρονομιάς και των περιβαλλοντικών πόρων, η βελτίωση της ποιότητας της γεωργίας και της τοπικής παραγωγής και η υποστήριξη και προώθηση της «τοπικής γεύσης» από τον τουριστικό τομέα. Προς την κατεύθυνση αυτή εργαζόμαστε, λοιπόν, και αξιοποιούμε την αλληλεπίδραση μεταξύ τουρισμού και αγροδιατροφής, συμμετέχοντας σε στοχευμένες εκθέσεις και των δύο κατηγοριών, με στόχο την συνδυαστική προβολή τους. Προωθούμε τη δημιουργία περιφερειακών δικτύων και συμφωνιών προστιθέμενης αξίας μεταξύ επιχειρήσεων του τουριστικού και του αγροδιατροφικού τομέα, με έμφαση στην παραγωγή και προώθηση ποιοτικών τοπικών αγαθών και στην ένταξη επιχειρήσεων και συνεργατικών δικτύων σε ευρύτερες εθνικές και διεθνείς συλλογικότητες.

Share.