Συνεδρίαση Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας 6 Ιουνίου 2019

0

Συνεδριάζει η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας, την Πέμπτη 06 Ιουνίου 2019 και ώρα 12:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Ηρακλείου, με το παρακάτω θέμα:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου.

Β. Έκφραση άποψης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4014/11 και της Κ.Υ.Α. με αριθμ. 1649/45/14), για το παρακάτω έργο:

1. ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΑΤΤΙΚΗ – ΚΡΗΤΗ (ΚΟΡΑΚΙΑ) – ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 3.10.3 ΤΟΥ RCI EUROASIA INTERCONNECTOR» με φορέα έργου την εταιρία «ΑΡΙΑΔΝΗ INTERCONNECTOR ΑΕΕΣ, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/9343/679/4-2-2019 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & ΕΝ.

Μοιρασου το.