Συνεδρίαση

0

Συνεδριάζει την Τρίτη 25 Μαΐου 2021 και ώρα 13:00 το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Ηπείρου.
Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι της Π.Ε.Δ. Ηπείρου στο YouTube και συγκεκριμένα στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.youtube.com/watch?v=J-ZaGFeVVB8
Από τα σημαντικότερα θέματα της συνεδρίασης είναι η κατάθεση απόψεων για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών για τα δεσποζόμενα ζώα, η συζήτηση για τους ανολοκλήρωτους οδικούς άξονες της Ηπείρου που αναζητούν χρηματοδότηση και η έγκριση υλοποίησης για πρώτη φορά, προγράμματος απασχόλησης που απευθύνεται σε ανέργους από την Π.Ε.Δ. Ηπείρου.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:
– Κατάθεση απόψεων και παρατηρήσεων στο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα ΑΡΓΟΣ».
– Συζήτηση σχετικά με την πορεία υλοποίησης των βασικών οδικών αξόνων της Περιφέρειας Ηπείρου.
– Έγκριση αιτήματος για τον Α’ κύκλο κινητικότητας 2021 στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ).
– Έγκριση του υποβληθέντος πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων ΟΤΑ.
– Έγκριση του υποβληθέντος Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2025 του υποτομέα των ΟΤΑ.
– Έγκριση του υποβληθέντος πίνακα για τον Στρατηγικό Προγραμματισμό Προσλήψεων Προσωπικού 2022-2025.
– Έγκριση υλοποίησης της εγκεκριμένης Πράξης με τίτλο: «Αναβάθμιση γνώσεων και δεξιοτήτων σε ανέργους και ενδυνάμωση των προοπτικών ένταξής τους στην αγορά εργασίας» με Κωδ. ΟΠΣ 5068870 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020»
– Τροποποίηση σύμβασης (ΑΔΑΜ 20SYMV006415867 2020-03-11) με την ανάδοχο εταιρεία ΣΗΜΑ Α.Ε για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών υλοποίησης των παραδοτέων D1.3.3, D2.3.3, D2.3.5, D3.3.1, D4.3.3, D5.3.4, D5.3.5, D6.3.1, D6.3.3 στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου “ACCESSIBLE TOURISM – ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ” (MIS 5032631) και ακρωνύμιο 4ALL που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα INTERREG IPA Cross-border Cooperation Programme “Greece-Albania 2014-2020”.
– Σχετικά με την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού γραφείων της Π.Ε.Δ. Ηπείρου στην έδρα (Ιωάννινα) και τα παραρτήματα (Θεσπρωτίας και Άρτας) για το έτος 2021.
– Έγκριση δαπάνης για αμοιβή δικηγόρου.
– Εξέταση αιτημάτων Δήμων και φορέων.
– Συζήτηση επί θεμάτων γενικότερου ενδιαφέροντος.

Μοιρασου το.