Συνεδριάζει την Τρίτη 25 Αυγούστου η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηρακλείου

0

Συνεδριάζει την προσεχή Τρίτη 25 Αυγούστου και ώρα 13:00, διά ζώσης κεκλεισμένων των θυρών, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηρακλείου προκειμένου να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις για τα εξής θέματα :

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων σύμφωνα με δύο (2) αιτήματα της Διεύθυνσης Καθαριότητας
2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020 για την κάλυψη δαπανών από την πρόσληψη 15 ατόμων για 4 μήνες
3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020 σύμφωνα με τέσσερα (4) αιτήματα Τμημάτων του Δήμου Ηρακλείου
4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020 για την κάλυψη των δαπανών και την εγγραφή νέων ΚΑ σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.πρωτ.3220/16-7-2020 πράξη ένταξης «ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ψηφιακές εφαρμογές τουριστικής προβολής της περιοχής ΒΑΑ»
5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για δράση του Τμήματος Κυκλοφορίας & Συγκοινωνιών
6. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2020 σύμφωνα με δύο (2) αιτήματα του τμήματος ΒΔΒ και ενός (1) αιτήματος του τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Δήμου Ηρακλείου
7. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2020 σύμφωνα με τα αιτήματα (3) Τμημάτων του Δήμου Ηρακλείου
8. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2020 σύμφωνα με δύο (2) αιτήματα του τμήματος Οδοποιϊας και ενός (1) αιτήματος του τμήματος Έργων Υπαίθριων χώρων του Δήμου Ηρακλείου
9. Έγκριση χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση Προσβασιμότητας για ΑμεΑ και επισκευές στο Δημοτικό Κτίριο της οδού Ανδρόγεω 2»
10. Έγκριση παράτασης εργασιών για το έργο «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΏΝ»
11. Έγκριση παράτασης σύμβασης προμήθειας
12. Έγκριση παράτασης σύμβασης προμήθειας
13. Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης της μελέτης με τίτλο «ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ»
14. Έγκριση παράτασης εργασιών για το έργο «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»
15. Εγκριση χορήγησης 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου : «Ανακαίνιση αίθουσας Μ.Καρέλλη»
16. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής της «Προμήθειας Προκατασκευασμένων τουαλετών» έτους 2020
17. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής των παραδοτέων της σύμβασης παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Επικοινωνιακό Σχέδιο (Ε.Σ.) για την Ανακύκλωση & Επαναχρησιμοποίηση (ΣΒΑΑ Δήμου Ηρακλείου 2014-2020»)
18. Επικύρωση 1ου πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και οικονομικών προσφορών για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση πλατείας Αγ. Μύρωνα και της κεντρικής οδού Ιωάννη Μακράκη» Δήμου Ηρακλείου
19. Επικύρωση του 1ου πρακτικού αξιολόγησης προσφορών για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου : «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Κτιρίου επί της οδού Ανδρόγεω 2»
20. Επικύρωση Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού (δύο ηλεκτροκίνητων Σαρώθρων και ενός φορτηγού ανοικτού τύπου ανατρεπόμενου Μ.Β.6 τόνων), ανακήρυξη οριστικών αναδόχων και κατακύρωση της προμήθειας
21. Επικύρωση 1ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»
22. Επικύρωση του 1ου πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών και του 2ου πρακτικού ελέγχου οικονομικών προσφορών της Επιτροπής Αποσφράγισης Διενέργειας και Αξιολόγησης της προμήθειας με τίτλο : “Προμήθεια υλικών εξοπλισμού 7 παιδικών χαρών” του Δήμου Ηρακλείου
23. Επικύρωση πρακτικών του διαγωνισμού «Προμήθεια εκδόσεων περιοδικών και εντύπων της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης Ηρακλείου»
24. Επικύρωση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού «Έντυπα Εκτυπώσεις Βιβλιοδετήσεις των υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου, του τμήματος Τουρισμού, Έντυπα – Διαφημιστικών υλικών Κρήτη μια Ιστορία, 5+1 πολιτισμού, Φυλλάδια, Προσκλήσεις & Φάκελοι, για τις απονομές (Βραβεία Ν. Καζαντζάκης & Ηθικής Τάξεως) για το έτος 2020»
25. Επικύρωση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμού για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΠΙΤΥΟΚΑΜΠΗΣ»
26. Επικύρωση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης για το διαγωνισμό «Προμήθεια Γραφικής Ύλης & Προμήθειας φωτοτυπικού υλικού χαρτί Α4 για τις ανάγκες των Υπηρεσιών-Τμημάτων & δομών του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης και για τις ανάγκες του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών του Δήμου Ηρακλείου, έτους 2020»
27. Επικύρωση του 2ου πρακτικού διαγωνισμού της μελέτης με τίτλο «ΕΙΔΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΝΗΣ ΜΟΡΟΖΙΝΙ»
28. Επικύρωση του 2ου πρακτικού κατακύρωσης της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Επισκευή Δημοτικής Αθλητικής Εγκατάστασης Νέας Αλικαρνασσού – Γήπεδο Γιάννης Σκουρέλος» Δήμου Ηρακλείου
29. Επικύρωση 2ου πρακτικού και τελική κατακύρωση της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ»
30. Έγκριση του 4ου πρακτικού της επιτροπής αποσφράγισης διενέργειας και αξιολόγησης για την προμήθεια των υλικών που αφορούν το έργο με τίτλο:«Συντήρηση Σχολικών κτιρίων Α/θμιας& Β/θμιας εκπαίδευσης (με αυτεπιστασία)»
31. Έγκριση όρων διενέργειας δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη μεταστέγαση υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου: α) του τμήματος Προμηθειών – Δημοπρασιών, β) του τμήματος Παιδείας Και Δια Βίου Μάθησης και γ) των δημοτικών παρατάξεων
32. Έγκριση δαπάνης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για “Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση” για την παροχή υπηρεσιών που αφορούν “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ” έτους 2020-21 του Δήμου Ηρακλείου
33. Έγκριση όρων διενέργειας πλειοδοτικής φανερής προφορικής δημοπρασίας για την εκποίηση κινητών πραγμάτων κυριότητας του Δήμου Ηρακλείου
34. Έγκριση τρόπου διενέργειας, μελέτης-τεχνικών προδιαγραφών και όρων διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών συμμόρφωσης του Δήμου Ηρακλείου με το νέο Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (GeneralDataProtectionRegulation-GDPR)
35. Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη συστήματος χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων στον Δ. Ηρακλείου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη» 2014-2020, Άξονας Προτεραιότητας 2 «Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του Περιβάλλοντος και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη για τη Δράση 6.a.1: Διαχείριση βιοαποβλήτων στην Περιφέρεια Κρήτης
36. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης & 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών του έργου «Βελτίωση Προσβασιμότητας για ΑμεΑ και επισκευές στο Δημοτικό Κτίριο της οδού Ανδρόγεω 2»
37. Έγκριση του 3ου ΑΠΕ του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε της 1ης ΣΥΜΠΉΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ αξίας <15% της Αρχικής Σύμβασης του έργου με τίτλο : «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ»
38. Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών – Τακτοποιητικού του έργου: «Διαμορφώσεις-κατασκευές-συντηρήσεις υποδομών σε κοινοχρήστους και αθλητικούς χώρους-4ουποέργο: Συντήρηση Παλαιών Εθνικών οδών εντός ορίων οικισμών
39. Μη άσκηση έφεσης κατά της με αριθ.496/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου
40. Μη άσκηση ενδίκων μέσων κατά της με αριθ.239/239/2020 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου
41. Μη άσκηση ενδίκων μέσων κατά της με αριθ.240/222/2020 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου
42. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 250€ του ΚΑ 00-6495.002 για την απόκτηση αντιγράφων τοπογραφικών που προσαρτώνται σε συμβόλαια
43. Εξειδίκευση πίστωσης για την προμήθεια τραπεζών από την πληρωμή αποδοχών προσωπικού του Δήμου 2020
44. Εξειδίκευση πίστωσης για τον Κ.Α. 00-6432.002 με τίτλο «Δαπάνες οργάνωσης εκθέσεων από τη Β.Δ.Β.», που αφορά στον τίτλο «Δαπάνες οργάνωσης επετειακής έκθεσης για το 1821 από τη Β.Δ.Β.
45. Τροποποίηση της με αρ. 95/2020 Α.Ο.Ε. ως προς την εξειδίκευση δαπανών για τον Κ.Α. 70.6474.008, με τίτλο: "Κοινές δράσεις για τη δημιουργία "πράσινων" – περιβαλλοντικά φιλικών διαδρομών μέσα σε τουριστικές περιοχές – ecorouts"
46. Διαγραφή τέλους & προστίμου εκδιδομένων λογαριασμών
47. Διαγραφή τέλους & προστίμου εκδιδομένων λογαριασμών
48. Διαγραφή χρηματικών καταλόγων εισφοράς σε χρήμα
49. Ακύρωση πράξης βεβαίωσης παράβασης της Διεύθυνσης Καθαριότητας που έχει βεβαιωθεί ταμειακά στον κατάλογο με αριθμ.2302/5-8-2020
50. Αποδοχή τιμής μονάδας αποζημίωσης σύμφωνα με την 599/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
51. Αποδοχή τιμής μονάδας αποζημίωσης σύμφωνα με την 600/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
52. Συμβιβαστικός προσδιορισμός αποζημίωσης (άρθρο 23 του Ν.2882/01) για ρυμοτομούμενοτμήμασυνολικού εμβαδού 28,23 μ2 στο Ο.Τ. Γ1749 της περιοχής «Άγιος Ιωάννης – Μεσαμπελιές – Φορτέτσα» Τμήμα V του Δήμου Ηρακλείου για την διάνοιξη δρόμου
53. Συμβιβαστικός προσδιορισμός αποζημίωσης (άρθρο 23 του Ν.2882/01) για ρυμοτομούμενο τμήμα συνολικού εμβαδού 45,49 μ2 στο Ο.Τ.2308 και 2309 της περιοχής «Θέρισο – Δειλινά – Κορώνη» του Δήμου Ηρακλείου για την δημιουργία σχολείου
54. Συμβιβαστικός προσδιορισμός αποζημίωσης (άρθρο 23 του Ν.2882/01) για επικείμενα εξ αδιαιρέτου στο Ο.Τ.2308 της πολεοδομικής ενότητας «Θέρισσος – Μασταμπάς – Δειλινά – Κορώνη» του Δήμου Ηρακλείου για την δημιουργία Κοινόχρηστου Χώρου
55. Απόδοση λογαριασμού του υπολόγου Μπιολάκη Εμμανουήλ για την πληρωμή της σύνδεσης του ανοιχτού θεάτρου της τοπικής κοινότητας Κάτω Ασιτών με τα δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ
56. Αποδοχή δωρεάς φωτογραφιών στον Δήμο Ηρακλείου
57. ΄Εγκριση της με αριθ.103/19.08.2020 απόφασης ορισμού διδάκτρων του Ωδείου Δήμου Ηρακλείου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού – Περιβάλλοντος – Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου για την σχολική χρονιά 2020-2021

Μοιρασου το.