ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 18/7/2017

0

Την Τρίτη 18 Ιουλίου στις 3.30 μ.μ. πραγματοποιείται Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίας Παρασκευής, στην αντίστοιχη αίθουσα του Δημαρχείου (Λεωφ. Μεσογείων 415-417), με θέματα:
1. Έγκριση απευθείας αγορά του κτήματος «Ιόλα», σύμφωνα με το άρθρο 191 παρ. 1 του Ν. 3463/06 (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι Σταθόπουλος).
2. Έγκριση υλοποίησης Θεατρικών – Πολιτιστικών Εκδηλώσεων στα σχολεία της Α΄ Βάθμιας και Β΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Π. Γκόνης).
3. Απολογισμός πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (εισήγηση: Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. κα. Ε. Πετσατώδη).
4. Επιχορήγηση στο «Σύλλογο Κατοίκων Τσακού» (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι Σταθόπουλος).
5. Επιχορήγηση στο «Ενοριακό Φιλόπτωχο Ταμείο Στέγης Γερόντων του Δήμου Αγ. Παρασκευής» (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι Σταθόπουλος).
6. Επιχορήγηση στο «Δημοκρατικό Γυναικείο Σύλλογο Αγ. Παρασκευής» (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι Σταθόπουλος).
7. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας / υπηρεσίας «Θεατρικές – Πολιτιστικές Εκδηλώσεις στα Σχολεία της Α’ /βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης για το έτος 2016-2017» βάση της 34047/2016 σύμβασης στον ανάδοχο «ΠΑΓΚΑΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟ» (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι Σταθόπουλος).
8. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας / υπηρεσίας «Θεατρικές – Πολιτιστικές Εκδηλώσεις στα Σχολεία της Α’ /βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης για το έτος 2016-2017» βάση της 37887/2016 σύμβασης στον ανάδοχο «ΣΟΦΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ» (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι Σταθόπουλος).
9. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας / υπηρεσίας «Θεατρικές – Πολιτιστικές Εκδηλώσεις στα Σχολεία της Α’ /βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης για το έτος 2016-2017» βάση της 36896/2016 σύμβασης στον ανάδοχο «ΣΟΦΙΑ ΤΣΙΝΑΡΗ» (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι Σταθόπουλος).
10. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών / υπηρεσιών «ΔΗΜΟΣΝΕΤ – ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι Σταθόπουλος).

Μοιρασου το.