ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση

0

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010 και της αριθμ. 2168/44721/8-9-2014 απόφασης Δημάρχου Βέροιας, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (γραφείο μας) Μητροπόλεως 46, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση που θα γίνει την Τρίτη 04-08-2015 και ώρα 12:00, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο Αίτηση θεραπείας της αριθμ. 328/2015 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά εξώδικο συμβιβασμό και κατάργηση δίκης των Α.Σβαρνογιαννόπουλου και λοιπών για συμψηφισμό οφειλής τους προς το Δήμο Βέροιας.
ΘΕΜΑ 2ο Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και απευθείας ή μη ανάθεση του έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Βεργίνας».
ΘΕΜΑ 3ο Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και απευθείας ή μη ανάθεση του έργου «Κατασκευή περίφραξης στο Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων».
ΘΕΜΑ 4ο Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού για «Προμήθεια για Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου» για το σχολικό έτος 2015-2016.
ΘΕΜΑ 5ο Διάθεση ή μη πίστωσης για το «3ο Υποέργο-Αρχαιολογική έρευνα & συντήρηση του Β.τοίχους της Βέροιας» της πράξης “Ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης αστικού τοπίου στη Βέροια”.
ΘΕΜΑ 6ο Διάθεση ή μη πίστωσης για «Επίδομα απροστάτευτων παιδιών».
ΘΕΜΑ 7ο Διάθεση ή μη πίστωσης για ««Επίδομα Α΄ Κοινωνικών Βοηθειών /έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις».
ΘΕΜΑ 8ο Διάθεση ή μη πίστωσης για «Τόκοι δανείων προς Τ.Π & Δανείων».
ΘΕΜΑ 9ο Διάθεση ή μη πίστωσης για «Προμήθεια διαχωριστικών για διαμόρφωση ισογείου χώρου της Τεχνικής Υπηρεσίας».
ΘΕΜΑ 10ο Διάθεση ή μη πίστωσης για «Πληρωμές υποχρεώσεων επενδυτικών δαπανών – Έργα (ΠΟΕ)».
ΘΕΜΑ 11ο Διάθεση ή μη πίστωσης για «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων».
ΘΕΜΑ 12ο Επί αιτήματος Ι.Τσανακτσίδη και λοιπών για εξώδικο συμβιβασμό για καταβολή αποζημίωσης από πρόκληση ζημιών που υπέστησαν σε διαμέρισμα και αποθήκη τους.
ΘΕΜΑ 13ο Επί αιτήματος Π.Βουβώλη για εξώδικο συμβιβασμό για καταβολή αποζημίωσης από πρόκληση ζημιών που υπέστη το αυτοκίνητό του.
ΘΕΜΑ 14ο Επί αιτήματος Η.Πασχαλίδη για εξώδικο συμβιβασμό για καταβολή αποζημίωσης από πρόκληση ζημιών που υπέστη το αυτοκίνητό του.
ΘΕΜΑ 15ο Επί αιτήματος Α.Τσαρτσαρή για εξώδικο συμβιβασμό για καταβολή αποζημίωσης από πρόκληση ζημιών που υπέστη το αυτοκίνητό της.

Μοιρασου το.