Υπέγραψε ο Δήμαρχος Θηβαίων Γ. Αναστασίου και τη σύμβαση αγροτικής οδοποιίας για την Κοινότητα Βαγίων

0

Υπέγραψε στις 17/7/2020 ο Δήμαρχος Θηβαίων Γιώργος Αναστασίου και τη σύμβαση για την αγροτική οδοποιία στην Κοινότητα Βαγίων.
Το έργο «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΗΝ ΔΚ ΒΑΓΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ», προϋπολογισμού 100.365,46€(124.453,17 με ΦΠΑ 24%), συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), στο πλαίσιο του “Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020” και αφορά στην αναβάθμιση της αγροτικής οδού στη θέση Καλογεράκη ή Βαθύρεμμα Δ.Κ. Βαγίων, συνολικού μήκους 2,50 χλμ.
Υπενθυμίζουμε ότι στις 7/7/2020 είχαν υπογραφεί οι συμβάσεις των ακόλουθων έργων, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από το προαναφερόμενο πρόγραμμα:
• «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΗΝ ΤΚ ΚΑΠΑΡΕΛΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ», προϋπολογισμού 91.915,18 €,(113.974,82 € με ΦΠΑ 24%), που αφορά στην αναβάθμιση της αγροτικής οδού στη θέση “Ζαχαρέζα” στην Τ.Κ. Καπαρελλίου Δ.Ε Πλαταιών, συνολικού μήκους 2.080 μέτρα περίπου.
• «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΕΛΛΟΠΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ», προϋπολογισμού 104.527,92 €,(129.614,62 € με ΦΠΑ 24%), που αφορά στην αναβάθμιση της αγροτικής οδού στη θέση “Τζάφκο” στην Τ.Κ Ελλοπίας Δ.Ε. Θίσβης, συνολικού μήκους 1.825 μέτρα .

Μοιρασου το.