Υποβολή πρότασης από το Δήμο Ν. Προποντίδας για Ίδρυση Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου Δήμου Ν. Προποντίδας για το σχολικό έτος 2019-2020.

0

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ν. Προποντίδας, με την υπ’ αρ. 234/2019 απόφασή του, που ελήφθη στις 11-2-2019, και κατόπιν σχετικής εισήγησης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου, αποφάσισε την υποβολή πρότασης από το Δήμο μας προς την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για για Ίδρυση Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου Δήμου Ν. Προποντίδας για το σχολικό έτος 2019-2020.
Όσον αφορά τα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ), αυτά περιλαμβάνουν τάξεις Γυμνάσιου και Λυκείου και εγγράφονται σ’ αυτά, κατόπιν γνωμάτευσης του ΚΕ.Δ.Δ.Υ., μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (παιδιά με ήπια νοητική ανεπάρκεια, παιδιά στο φάσμα του αυτισμού και μαθητές που έχουν πλείστες μαθησιακές δυσκολίες, σύνθετες ψυχοσυναισθηματικές και κοινωνικές διαταραχές, συμπεριφοριστικές δυσκολίες, προβλήματα λόγου, ακοής και όρασης), οι οποίοι, επωφελούμενοι από τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα της συγκεκριμένης δομής και μέσα από την ακαδημαϊκή και επαγγελματική εκπαίδευση, μπορούν να οδηγηθούν σε μεταλυκειακές δομές εκπαίδευσης και σε ανεξάρτητη ή εποπτευόμενη εργασία. Ειδικότερα, «στην Α ́ τάξη Γυμνασίου δύνανται να εγγράφονται, κατόπιν γνωμάτευσης του ΚΕ.Δ.Δ.Υ., μαθητές απόφοιτοι Γενικού ή Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και της Α ́ ή Β ́ τάξης των Ε.Ε.Ε.ΕΚ.
Δικαίωμα πρώτης εγγραφής έχουν οι μαθητές έως το 16ο έτος της ηλικίας τους. Μετά την ολοκλήρωση της φοίτησης των μαθητών στη Δ ́ τάξη χορηγείται τίτλος απολυτηρίου Γυμνασίου.
Οι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου- Λυκείου δύνανται να συνεχίσουν τη φοίτησή τους, κατόπιν σχετικής γνωμάτευσης του ΚΕ.Δ.Δ.Υ.: i) στην Α ́ τάξη Λυκείου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου – Λυκείου, ii) στην Α ́ τάξη του Γενικού Λυκείου, iii) στην Α ́ τάξη του Ειδικού Λυκείου, iv) στην Α ́ τάξη του Επαγγελματικού Λυκείου, ν) στην Α ́ τάξη του Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου και νi) σε ΔΙΕΚ ενηλίκων αποφοίτων υποχρεωτικής εκπαίδευσης».
Στα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια και στα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης υλοποιούνται για όλους τους μαθητές Εξατομικευμένα Προγράμματα Εκπαίδευσης (ΕΠΕ).
Το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο, το οποίο θεωρείται ένα επαγγελματικό σχολείο Ειδικής Αγωγής, παρέχει θεωρητική και πρακτική άσκηση σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ενώ παράλληλα διοργανώνει πλήθος κοινωνικών εκδηλώσεων και προγράμματα που σκοπό έχουν την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και την κοινωνική ενσωμάτωση των μαθητών με ειδικές ανάγκες. Το σχολείο αυτό αποτελεί σημαντική ψυχολογική και κοινωνική διέξοδο για τους μαθητές. Δύναται να συμμετέχει σε πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα Περιβαλλοντικά, Αγωγής Υγείας, Αγωγής Σταδιοδρομίας, Πολιτιστικά, Ευρωπαϊκά και έχει συμμετοχές σε παγκόσμιες διοργανώσεις Special Olympics. Αποτελεί μία προσπάθεια για όσο το δυνατόν καλύτερα αποτελέσματα στον τομέα της εκπαίδευσης ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ικανότητες και έχει στόχο να επιτύχει μεγαλύτερη πρόσβαση για αυτά τα άτομα, σε ερεθίσματα και δραστηριότητες που θα τους βοηθήσουν να ενταχθούν πιο ομαλά στην κοινωνία μας και να επιβιώσουν σε ένα όσο το δυνατόν λιγότερο ελεγχόμενο περιβάλλον.
Οι Τομείς που προτείνονται να ιδρυθούν στο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Ν. Προποντίδας είναι οι ακόλουθοι:
α) Τουριστικών Επαγγελμάτων
β) Τεχνολογίας Τροφίμων
γ) Κομμωτικής Τέχνης
δ) Πληροφορικής
Για τη στέγαση του Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου Ν. Προποντίδας διατίθεται από το Δήμο το σχολικό κτήριο του Δημοτικού Σχολείου Πορταριάς, το οποίο είναι πλησίον του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου- Ειδικού Νηπιαγωγείου Ν. Προποντίδας, όπου ήδη φοιτούν μαθητές με ειδικές ανάγκες, ώστε η σχολική μονάδα να στεγάζεται σε ένα κτηριακό συγκρότημα για τα σχολεία Ειδικής Αγωγής του νομού».

Μοιρασου το.