Υπογραφή συμβάσεων

0

Υπογράφηκαν σήμερα, ανάμεσα στον Δήμο Αρχανών – Αστερουσίων , ο οποίος εκπροσωπήθηκε από τον Δήμαρχο Εμμανουήλ Κοκοσάλη και των αναδόχων εταιρειών, μια σειρά από έργα τα οποία θα υλοποιήσει ο Δήμος.

Το πρώτο έργο του οποίου ανάδοχος είναι η εταιρεία Μηνάς Μανιαδής – Εμμανουήλ Παπαδοκαλάκης Ο.Ε. , αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων και είναι προϋπολογισμού 256.000 ευρώ.

Στο δεύτερο έργο ανάδοχος είναι η εταιρεία LYDAKIS construction co . Το έργο αφορά την κατασκευή Δικτύων αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων στις τοπικές κοινότητες Αστρακών και Αστριτσίου και είναι προϋπολογισμού 960.000 ευρώ( χωρίς Φ.Π.Α.).

Στο τρίτο έργο ανάδοχος είναι η εταιρεία ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ . Το έργο αφορά συμπληρωματικό υποέργο στο πλαίσιο του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΡΗΜΑΜΠΕΛΛΑ Δ. ΑΡΧΑΝΩΝ – ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ» , περιλαμβάνει συμπληρωματικές εργασίες κατασκευής οπλισμένου επιχώματος (οπλισμός με γαιωπλέγματα), αποστραγγιστικών στρώσεων και κατασκευή συρματόσακκων για προστασία του πρανούς έναντι διάβρωσης και είναι προϋπολογισμού 612.195 ευρώ.

Μοιρασου το.