Χορήγηση νέας προθεσμίας για την υποβολή των δικαιολογητικών για ανανέωση των επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών του Δήμου Βεροίας.

0

O Δήμος Βέροιας έχοντας υπόψη την υπ. αριθ. 439/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, σας ενημερώνει ότι η νέα καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών με σκοπό την ανανέωση όλων (επίθετα από Α –Ω) των επαγγελματικών αδειών των πωλητών λαϊκών αγορών είναι η Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2015. Οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά, κατατίθενται τις εργάσιμες μέρες, στην Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης & Τουρισμού Δήμου Βέροιας, Τμήμα Αδειών, Εμπορίου και Καταστημάτων (Γραφείο 10, Μητροπόλεως 46, Βέροια, τηλέφωνο επικοινωνίας 2331350563)

Μοιρασου το.