Ψεκασμός ULV το βράδυ της Δευτέρας 23-8-2021 στην πε-ριοχή της Τ.Κ. Πατρίδας για την αντιμετώπιση των ακμαίων κουνουπιών

0

Ανακοινώνεται από το Δήμο Βεροίας ότι θα πραγματοποιηθεί ψεκασμός ULV από τον ανάδοχο φορέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την αντιμετώ-πιση ακμαίων κουνουπιών το βράδυ της Δευτέρας 23 Αυγούστου 2021 από ώρα 23:00 μέχρι 01:00 εντός του οικισμού της Πατρίδας του Δήμου Βεροίας, με χρήση εγκεκριμένου βιοκτόνου σκευάσματος.
Η ψεκαζόμενη περιοχή θα επιτηρείται με ευθύνη του αναδόχου φορέα προκει-μένου να μην κυκλοφορούν άνθρωποι και ζώα κατά την διάρκεια των ψεκασμών.
Οι κάτοικοι πρέπει να λάβουν τα εξής μέτρα για την προστασία τους:
• Να μην υπάρχουν εκτεθειμένα είδη οικιακής χρήσης (π.χ. ρούχα, παιχνίδια κ.τ.λ.).
• Τα κλιματιστικά να είναι κλειστά.
• Να δίδεται ιδιαίτερη μέριμνα για την προστασία των ατόμων με προβλήματα υγείας.
• Να απομακρυνθούν τα μελισσοσμήνη από τις ψεκαζόμενες περιοχές.

Μοιρασου το.